ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η κρυφή σύνδεση έμπνευσης και μανιοκατάθλιψης

Μουσικοί, ζωγράφοι και συγγραφείς, πολλά χρόνια τώρα, ξεδιπλώνουν τις προσωπικές τους εμπειρίες τους με επεισόδια μανίας και κατάθλιψης, φωτίζοντας από την πλευρά τους τη σύνδεση μεταξύ δημιουργικότητας και διπολικής διαταραχής.

Η κρυφή σύνδεση έμπνευσης και μανιοκατάθλιψης

Μουσικοί, ζωγράφοι και συγγραφείς, πολλά χρόνια τώρα, ξεδιπλώνουν τις προσωπικές τους εμπειρίες τους με επεισόδια μανίας και κατάθλιψης, φωτίζοντας από την πλευρά τους τη σύνδεση μεταξύ δημιουργικότητας και διπολικής διαταραχής.

Ωστόσο, η σχέση ανάμεσα στη δημιουργικότητα και τη μανιοκατάθλιψη δεν είχε διερευνηθεί σε βάθος.

Τα κενά έρχεται να συμπληρώσει μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο Lancaster και το Πανεπιστήμιο Yale, στην οποία συμμετείχαν 835 φοιτητές.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι εθελοντές κλήθηκαν να απαντήσουν σε δυο διαφορετικά ερωτηματολόγια.

Το ένα αποτελεί ένα επιστημονικά αξιόπιστο και αναγνωρισμένο ερωτηματολόγιο 48 ερωτήσεων για την αξιολόγηση περιπτώσεων μανιοκατάθλιψης.

Το δεύτερο διερευνούσε τις απόψεις των ερωτηθέντων αναφορικά με την έμπνευση και τις πηγές της.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν, οι φοιτητές με υψηλό σκορ στο τεστ εκτίμησης του κινδύνου εκδήλωσης μανιοκατάθλιψης είχαν και υψηλότερη βαθμολογία αναφορικά με την έμπνευσή τους και το βαθμό στον οποίο πίστευαν ότι πηγάζει από τους ίδιους.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, πρόκειται σίγουρα για ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα, παρά το γεγονός ότι είναι δεδομένο ότι η έμπνευση συσχετίζεται και με πλήθος παραγόντων.

Επόμενος στόχος τους είναι να διεξάγει αντίστοιχο πείραμα σε ανθρώπους με διάγνωση διπολικής διαταραχής.