ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Ανάγκη για Επιτροπή Ψυχικής Υγείας στο ΚΕΣΥ

Επιτακτική είναι η ανάγκη για την επανασύσταση Επιτροπής Ψυχικής Υγείας στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, σε μία στιγμή μάλιστα όπου η ψυχική μεταρρύθμιση και η αποασυλοποίηση βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ανάγκη για Επιτροπή Ψυχικής Υγείας στο ΚΕΣΥ

Επιτακτική είναι η ανάγκη για την επανασύσταση Επιτροπής Ψυχικής Υγείας στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.

Ήδη το αίτημα έχουν διατυπώσει επανειλημμένως ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας Γιώργος Χριστοδούλου και ο αντιπρόεδρος της ΕΨΕ Δημήτρης Πλουμπίδης αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρά τις έντονες εκκλήσεις ωστόσο, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας κωφεύει και δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα αυτό.

Οι δύο παραπάνω καθηγητές αλλά και σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα κάνει λόγο για ανάγκη να συσταθεί εκ νέου η εν λόγω Επιτροπή, σήμερα περισσότερο από ποτέ, σε μία χρονική στιγμή μάλιστα, κατά την οποία η ψυχιατρική μεταρρύθμιση αλλά και αποασυλοποίηση βρίσκονται σε εξέλιξη.