ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Αύξηση 43,9% στις αυτοκτονίες στην Ελλάδα την περίοδο 2001-2012

Αξιοσημείωτη αύξηση των αυτοκτονιών έχει παρατηρηθεί στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, με τις αυτοκτονίες να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στις οικονομικά ενεργές ηλικιακές ομάδες και στους άνδρες να είναι σημαντικά περισσότερες απ' ό,τι στις γυναίκες.

Αύξηση 43,9% στις αυτοκτονίες στην Ελλάδα την περίοδο 2001-2012

Στη διάρκεια της δεκαετίας 2001-2012, σημειώθηκαν στην Ελλάδα 4.641 περιπτώσεις αυτοκτονίας. Οι αυτοκτονίες στους άνδρες ήταν 3.840 (82,7% του συνόλου), ενώ οι αυτοκτονίες σε γυναίκες ήταν σημαντικά λιγότερες (801 σε απόλυτο αριθμό ή 17,3% του συνόλου). Ο δείκτης αυτοκτονιών αυξήθηκε συνολικά κατά 43,9% την περίοδο 2001-2012. Από τη σύγκριση των στοιχείων πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, προκύπτει στατιστικά σημαντική αύξηση του δείκτη αυτοκτονιών στον ανδρικό πληθυσμό, ενώ δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στις γυναίκες.

Με το θέμα θα ασχοληθεί το Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής που ξεκινά σήμερα στην Αθήνα και οργανώνεται από την Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής με τη συνεργασία της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και της Ψυχιατρικής Εταιρείας Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανίων. Πρόεδρος του Συνεδρίου είναι ο καθηγητής Γιώργος Χριστοδούλου, Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.

Άλλο θέμα που θα απασχολήσει το συνέδριο είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και οι προληπτικές παρεμβάσεις, καθώς και οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των πολιτών και οι οποίες έχουν θετική σχέση κόστους/οφέλους: Αυτό σημαίνει, κατά τους ειδικούς, πως στοιχίζει περισσότερο η μη θεραπεία της ψυχικής νόσου, παρά η θεραπεία της, η μη πρόληψη της ψυχικής νόσου έναντι της πρόληψής της, η μη χρηματοδότηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας έναντι της χρηματοδότησής της -το να κάνει κανείς οικονομία κλείνοντας δομές ψυχικής υγείας στοιχίζει περισσότερο στο κράτος. Στην ουσία, αναφέρουν, δεν γίνεται οικονομία αλλά ξοδεύονται περισσότερα χρήματα.

Ένα άλλο σκέλος του συνεδρίου αναφέρεται σε προβλήματα ψυχικής υγείας στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Πρόκειται για μια περιοχή που έχει υποφέρει πολύ τα πρόσφατα χρόνια. Στερήσεις και εντάσεις κάθε είδους, οικονομικές κρίσεις, πόλεμοι και καταστροφές, είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις με μεγάλο αντίκτυπο στην ευημερία και την ψυχική υγεία των ανθρώπων, καθώς και σοβαρές επιπτώσεις στις ιατρικές και ψυχιατρικές δομές. Η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά σε ορισμένες χώρες, αλλά συνεχίζει τη σοβαρή της κλιμάκωση σε άλλες. Διακεκριμένοι ομιλητές από τις χώρες αυτές θα αναφερθούν στα προβλήματα, με κεντρική ομιλήτρια την ακαδημαϊκό Ντουσίτσα Λέτσιτς-Τόσεβσκι.

Θα γίνει επίσης αναφορά στα ψυχιατρικά προβλήματα που συναρτώνται με την προσφυγιά και την μετανάστευση και στον προγραμματισμό για την οργάνωση ψυχιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.