ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Αγχώδεις διαταραχές: Πώς θα τις διαχειριστείτε (εικόνες)

Oι αγχώδεις διαταραχές περιλαμβάνουν ένα φάσμα κλινικών συνδρόμων που χαρακτηρίζονται από νευρικότητα, ανησυχία, ένταση και ποικίλα σωματικά συμπτώματα.

Αγχώδεις διαταραχές: Πώς θα τις διαχειριστείτε (εικόνες)

Πρόκειται για τις συνηθέστερες ψυχιατρικές διαταραχές και επηρεάζουν περίπου το 13,6% έως 28,8% των ενηλίκων κατά τη διάρκεια ζωής τους.

Η διαταραχή γενικευμένου άγχους (ΔΓΑ) είναι μία σχετικά συχνή αγχώδης διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υπερβολικό άγχος και ανησυχία.

Αν και βασικό χαρακτηριστικό της ΔΓΑ είναι η παθολογική ανησυχία, οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν πολλαπλά σωματικά συμπτώματα.

Οι αγχώδεις διαταραχές συγκαταλέγονται μεταξύ των ψυχιατρικών διαταραχών με τον μεγαλύτερο επιπολασμό και κόστος και οδηγούν σε σημαντική λειτουργική εξασθένιση.

Δείτε τι περιλαμβάνουν κάποιες στρατηγικές διαχείρισης του έντονου άγχους: