ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Στατίνες: Μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής κατάθλιψης;

Η ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη ορίζεται ως η κατάθλιψη που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία με τουλάχιστον δύο διαφορετικά αντικαταθλιπτικά.

Στατίνες: Μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής κατάθλιψης;

Η ανθεκτική κατάθλιψη συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στη θεραπεία των ασθενών.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 1/3 των ενηλίκων ασθενών με μείζονα κατάθλιψη έχουν συμπτώματα που δεν υποχωρούν με τη θεραπεία. Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, ενώ άλλοι δεν ανταποκρίνονται ποτέ στα τυπικά αντικαταθλιπτικά.

Νέα τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, θέλησε να εξετάσει αν η χορήγηση σιμβαστατίνης μπορεί να προσφέρει οφέλη στους ασθενείς με ανθεκτική κατάθλιψη.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι οι ασθενείς που είχαν λάβει 20mg σιμβαστατίνη καθημερινά ως συμπληρωματική θεραπεία, δεν είχαν σημαντικές διαφορές στους διάφορους δείκτες της κατάθλιψης συγκριτικά με αυτούς που δεν είχαν πάρει το συγκεκριμένο φάρμακο.

Συγκεκριμένα, στην κλίμακα 24 σημείων Hamilton Rating Scale for Depression (HamD-24), οι εθελοντές που πήραν το φάρμακο είχαν μέσο σκορ 15,5, ενώ οι εθελοντές της ομάδας ελέγχου είχαν 17,2.

Σε δύο ακόμα κλίμακες και συγκεκριμένα στην κλίμακα 7 σημείων Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7) και στην κλίμακα 4 σημείων Morisky Medication Adherence Scale, επίσης δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αφού έλαβαν υπόψη διάφορους παράγοντες μεταξύ των οποίων ο δείκτης μάζας σώματος, τα επίπεδα της CRP και τα επίπεδα των λιπιδίων (εκτός της LDL), διαπίστωσαν ότι κανένας από αυτούς δεν επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα.

«Η χορήγηση σιμβαστατίνης δεν προσέφερε οφέλη για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι ορισμένα αντιλιπιδικά φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της νόσου χάρη στις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες που προστατεύουν την υγεία των νεύρων. Ωστόσο, στην έρευνά μας δεν παρατηρήσαμε κάτι τέτοιο», ανέφεραν οι επιστήμονες.

Οι συγγραφείς αναφέρθηκαν επίσης σε μετα-ανάλυση του 2021 που είχε διαπιστώσει οφέλη από τη χορήγηση στατινών για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Καμία ωστόσο από τις μελέτες ππου αναλύθηκαν δεν είχε εξετάσει ασθενείς με ανθεκτική κατάθλιψη.

Οι επιστήμονες αποφάσισαν να ασχοληθούν στη νέα μελέτη αποκλειστικά με τη σιμβαστατίνη, καθώς το μόριο αυτό έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να διαπεράσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.

Η έρευνα διεξήχθη στο Πακιστάν και εξέτασε ασθενείς από αρκετές ψυχιατρικές κλινικές σε πέντε μεγάλες πόλεις. Οι 150 ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη (77 στην ομάδα σιμβαστατίνης και 73 στην ομάδα ελέγχου) ήταν ηλικίας 18-75 ετών. Όλοι είχαν διάγνωση μείζονος κατάθλιψης στο παρελθόν και αντιμετώπισαν ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο στην αρχή της μελέτης. Επιπλέον, κάθε εθελοντής έπρεπε να είχε πάρει τουλάχιστον 2 αντικαταθλιπτικά στο παρελθόν, τα οποία δεν κατάφεραν να βελτιώσουν τα συμπτώματά του.

Οι επιστήμονες είπαν στους ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία που έπαιρναν για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και να μην ξεκινήσουν κάποιο νέο φάρμακο.

«Είναι σίγουρο ότι θα πρέπει σύντομα να γίνουν και νέες μελέτες οι οποίες θα εξετάσουν ξεχωριστά διάφορους φαινοτύπους της κατάθλιψης προκειμένου να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος φαινότυπος που μπορεί να έχει οφέλη από τις στατίνες», καταλήγει η μελέτη.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA Network Open.