ΥΓΕΙΑ

Βακτηριακή μηνιγγίτιδα: τα τρία ύποπτα συμπτώματα

Ημηνιγγίτιδα είναι μία μεταδοτική ασθένεια που προκαλείται από βακτήρια, ιούςκαι μύκητες, οι οποίοι επιδρούν στους ιστούς, που περιβάλλουν τον εγκέφαλο καιτο νωτιαίο μυελό.
Βακτηριακή μηνιγγίτιδα: τα τρία ύποπτα συμπτώματα

Ημηνιγγίτιδα είναι μία μεταδοτική ασθένεια που προκαλείται από βακτήρια, ιούςκαι μύκητες, οι οποίοι επιδρούν στους ιστούς, που περιβάλλουν τον εγκέφαλο καιτο νωτιαίο μυελό.

Oμηνιγγιτιδόκοκκος, ο πνευμονιόκοκκος και ο αιμόφιλος ινφλουέντζας τύπου Βπροκαλούν πάνω από το 75% όλων των κρουσμάτων βακτηριακής μηνιγγίτιδας και είναιυπεύθυνοι για το 90% της βακτηριακής μηνιγγίτιδας στα παιδιά.

Τοφάσμα της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου ποικίλλει από πυρετό και ασυμπτωματικήβακτηριαιμία έως σηψαιμία, τοξική καταπληξία και θάνατο.

Τακλινικά σύνδρομα που έχουν αναγνωριστεί, περιλαμβάνουν βακτηριαιμία χωρίςσηψαιμία, μηνιγγοκοκκαιμία (σηψαιμία) χωρίς μηνιγγίτιδα και μηνιγγίτιδα με ήχωρίς μηννιγγοκοκκαιμία. Ακόμη η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί και με λοίμωξησυγκεκριμένων οργάνων.

Τασυμπτώματα της βακτηριακής μηνιγγίτιδας

Τακλινικά συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία. Οι περισσότερες άτυπεςεικόνες παρατηρούνται στη νεογνική και βρεφική ηλικία. Η τυπική αρχική κλινική εικόνα τηςμηνιγγίτιδας από N. meningitidis χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη πυρετού,ναυτία, έμετο, κεφαλαλγία, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και μυαλγίες σε ένακατά τα άλλα υγιή ασθενή.

Σύμφωναμε το ΚΕΕΛΠΝΟ, σε προοπτική επιδημιολογική μελέτη, η κλασική τριάδα συμπτωμάτωνπυρετός, αυχενική δυσκαμψία και επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης ήταν παρούσα σε27% των ασθενών με μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα, ενώ ήταν πιο συχνή στηνπνευμονιοκοκκική μηνιγγίτιδα (58%). Με την προσθήκη του εξανθήματος, το ποσοστόασθενών που είχαν τουλάχιστον δύο από τα τέσσερα αυτά σημεία ανέρχεται στο 89%.

Άλλασυμπτώματα όπως κεφαλαλγία, κακουχία, έμετοι, σπασμοί συνοδεύουν τη νόσο. Οισπασμοί εμφανίζονται συχνότερα στα παιδιά (20-30%) και σε λιγότερο από 12%στους ενήλικες. Ξεκινούν ως εστιακοί και δευτερογενώς γενικεύονται.

Πώςμεταδίδεται η βακτηριακή μηνιγγίτιδα;

Ημετάδοση γίνεται με άμεση επαφή από άτομο σε άτομο με σταγονίδια τωναναπνευστικών εκκρίσεων. Ο μηνιγγιτιδόκοκκος δεν επιβιώνει στο περιβάλλον.

Πηγήεξάπλωσης του μηνιγγιτιδόκοκκου είναι ο ασυμπτωματικός αποικισμός του ανώτερουαναπνευστικού, ο οποίος ποικίλει ανάλογα με την ηλικία. Ασυμπτωματικοί φορείςμηνιγγιτιδόκοκκου είναι το 10% περίπου του γενικού πληθυσμού, αλλά τα ποσοστάκυμαίνονται από 2% σε παιδιά που δεν παρακολουθούν παιδικό σταθμό έως και24-37% εφήβων και νεαρών ενηλίκων ηλικίας 15-24 ετών, σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Χρόνοςεπώασης

Οχρόνος επώασης είναι 2 ως 10 ημέρες, συνήθως όμως 3 έως 4.

Ποιαείναι η περίοδος μεταδοτικότητας τηςβακτηριακής μηνιγγίτιδας;

Ηπερίοδος μεταδοτικότητας του μηνιγγιτιδόκοκκου είναι όλη η περίοδος κατά τηνοποία ανευρίσκεται στο σάλιο και στις ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις, έως και 24 ώρεςμετά την έναρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακής αγωγής. Η πενικιλλίνηκαταστέλλει παροδικά τους μικροοργανισμούς αλλά δεν τους εξαλείφει στιςρινοφαρυγγικές εκκρίσεις.

Υπάρχειεμβόλιο κατά της βακτηριακής μηνιγγίτιδας;

Στηχώρα μας κυκλοφορεί μονοδύναμο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου C πουχορηγείται σε 2 δόσεις κάτω του έτους και μια αναμνηστική δόση άνω των 12 μηνώνή σε μια δόση σε παιδιά άνω του έτους. Το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκουτης οροομάδας C έχει αποδεδειγμένα ελέγξει τη νόσο από το συγκεκριμένο ορότυποόπου έχει εφαρμοστεί συστηματικός εμβολιασμός, όπως για παράδειγμα το ΗνωμένοΒασίλειο.

Επίσηςστην Ελλάδα κυκλοφορεί το τετραδύναμο συζευγμένο εμβόλιο που χορηγείται σεάτομα άνω των 11 ετών.

Τέλος,αποτελεσματικό εμβόλιο για πρόληψη μηνιγγίτιδας από οροομάδα Β δεν κυκλοφορείδιεθνώς.