ΥΓΕΙΑ

Μεταμόσχευση μηνίσκου: Οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα

Σε μεταμόσχευση μηνίσκου  μπορούν να υποβάλλονται πλέον εκατοντάδες χιλιάδες αθλητές και εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, που έχουν υποστεί ρήξη, ολική  η μερική μηνισκεκτομή!
Μεταμόσχευση μηνίσκου: Οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα

Σε μεταμόσχευση μηνίσκου μπορούν να υποβάλλονται πλέον εκατοντάδεςχιλιάδες αθλητές και εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, που έχουν υποστεί ρήξη,ολική η μερική μηνισκεκτομή!

Αυτό τονίστηκε από Έλληνες καιξένους ορθοπεδικούς, οι οποίοι συμμετείχαν στο 69ο Συνέδριο ΟρθοπαιδικηςΧειρουργικής και Τραυματολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε 2 με 5 Οκτωβρίουστην Αθήνα.

«Με τη μεταμόσχευση, η επιστήμη, τα τελευταία χρόνια, δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα του μηνίσκου, τοοποίο τις περασμένες δεκαετίες έγινε η αιτία να σταματήσει απότομα η καριέρα σπουδαίων αθλητών όλων τωναθλημάτων» αναφέρει ο Δρ Σταύρος, Αλευρογιάννης Διευθυντής Κλινικής ΑθλητικώνΚακώσεων στο ΙΑΣΩ GENERAL.

Επανάσταση στην αρθροσκοπική χειρουργική

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στο συνέδριο, διάσημοιορθοπεδικοί, η εξοικείωση με τα αρθροσκοπικά εργαλεία και η βελτίωση συστημάτωνκαι τεχνικών συρραφής των μηνίσκων, αποτέλεσε την τελευταία δεκαπενταετία"επανάσταση" στην αρθροσκοπική χειρουργική και προσέφερε στους ασθενείςμια επιπλέον λύση στο πρόβλημά τους.

Η νέα τεχνολογία όμως ,δεν είναι εφαρμόσιμη σεόλες τις περιπτώσεις, αλλά μόνο όταν η ρήξη του μηνίσκου είναι στην περιοχήαιμάτωσής του και όταν η "ποιότητα" του μηνισκικού ,προς συρραφή,υλικού είναι η κατάλληλη. Στιςυπόλοιπες περιπτώσεις, όπου η ρήξη του μηνίσκου είναι μεγάλη ή σύμπλοκη και οασθενής είναι μέσης ή μεγάλης ηλικίας, οι τεχνικές αυτές δεν έχουν εφαρμογή καιη μηνισκεκτομή αφήνει μεγάλα ελλείμματα του μηνίσκου, με απώτερο αποτέλεσμα τηνπροοδευτική εμφάνιση αρθρίτιδας στο γόνατο.

Η αφαίρεση του μηνίσκου του γόνατοςαρθροσκοπικά, αν και αποτελεί την πλέονσυνήθη χειρουργική επέμβαση στις Αθλητικές Κακώσεις, συχνά πυκνά συνοδεύεταιαπό μετεγχειρητικές επιπλοκές, με κυριότερη τον πόνο. Ο πόνος οφείλεται στηνανάπτυξη αρθρίτιδας που προκαλείται απόαστάθεια καθώς έχει αφαιρεθεί ουσιαστικά το "αμορτισέρ" του γόνατοςκαι έχει αλλάξει ο άξονας φόρτισης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους σύγχρονουςορθοπεδικούς, όσο πιο μεγάλο τμήμα του μηνίσκου αφαιρείται κατά την επέμβασητης αρθροσκόπησης, τόσο πιο γρήγορα εμφανίζονται τα ενοχλήματα στον ασθενή.

Περίπου 6.000-7.000 Έλληνες υποβάλλονται σεεγχείρηση μηνίσκου

Από τηδιεθνή βιβλιογραφία φαίνεται πως πάνω από 60% των ρήξεων μηνίσκουαντιμετωπίζονται με μερική ή υφολική μηνισκεκτομή, ενώ πάνω από 700.000ασθενείς κάθε χρόνο, υποβάλλονται σε μηνισκεκτομή στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα οαντίστοιχος αριθμός τέτοιων επεμβάσεων το χρόνο ξεπερνά τις 6.000-7.000.

Παρά τογεγονός ότι η επέμβαση της μηνισκεκτομής είναι σχετικά απλή και δεν απαιτείμεγάλη εμπειρία από το χειρουργό, φαίνεται πως ποσοστό μεγαλύτερο του 65% τωνασθενών αυτών, παρουσιάζουν πρώιμες αρθριτικές αλλοιώσεις που τελικά καταλήγουνστην εφαρμογή τεχνητής άρθρωσης στο γόνατο!

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη, "γέννησε" τη "μεταμόσχευσημηνίσκου". Οι πρώτες επεμβάσεις τέτοιου είδους εφαρμόστηκαν σε αθλητές πουείχαν υποστεί στο παρελθόν ολική μηνισκεκτομή και περιελάμβαναν την αντικατάστασητου απολεσθέντος ιστού με ανθρώπινο αλλομόσχευμα από Τράπεζα Ιστών καιΜοσχευμάτων.

Τα πολύκαλά πρώιμα κλινικά και απεικονιστικά αποτελέσματα οδήγησαν τους ερευνητές στηνεξεύρεση αντίστοιχης λύσης και στις περιπτώσεις που αφαιρούμε τμήμα μόνο τουμηνίσκου ( πάνω από το 25% της συνολικής επιφανείας του).

«Σήμερα, προθέτει ο Δρ Αλευρογιάννης, νέα"βιολογικά ικριώματα μηνίσκου" βρίσκονται πλέον στην αγορά και σταχέρια του σύγχρονου Έλληνα Ορθοπεδικού Χειρουργού, με πολύ καλά αποτελέσματα.Τα υλικά αυτά είναι πορώδη, προοδευτικά απορροφήσιμα, με σχήμα που μιμείταιαυτό του φυσιολογικού μηνίσκου. Παρουσιάζουν ικανή μηχανική αντοχή στα πρώιμαστάδια εμφύτευσης, τοποθετούνται αρθροσκοπικά, διαμορφώνονται σε μέγεθος ίσο μεαυτό που αφαιρέθηκε και βοηθούν την αναγέννηση του μηνίσκου με ιδιότητες ίδιεςμε το φυσιολογικό».

Ημέθοδος απευθύνεται σε μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα ασθενών από 15 μέχρι 65 χρόνων,με εκσεσημασμένη μηνισκική βλάβη, ή παλαιότερη μηνισκεκτομή με συνεχήμετεγχειρητικό πόνο, χωρίς συνδεσμική αστάθεια ή προχωρημένο στάδιο αρθρίτιδαςκαι σε ασθενείς που μπορούν να ακολουθήσουν το μετεγχειρητικό πρωτόκολλοαποκατάστασης. Η νοσηλεία είναι μιας ημέρας και το κόστος του υλικού καλύπτεταιαπό τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ