ΥΓΕΙΑ

Υπό αμφισβήτηση η αξία της επέμβασης μηνίσκου

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα μηνίσκου, πριν αποφασίσετε να κάνετε επέμβαση,καλά θα κάνετε να το σκεφτείτε και δεύτερη φορά, καθώς, σύμφωνα με μία νέαμελέτη, ίσως τελικά να μην είναι απαραίτητη.

Υπό αμφισβήτηση η αξία της επέμβασης μηνίσκου

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα μηνίσκου, πριν αποφασίσετε να κάνετε επέμβαση,καλά θα κάνετε να το σκεφτείτε και δεύτερη φορά, καθώς, σύμφωνα με μία νέαμελέτη, ίσως τελικά να μην είναι απαραίτητη.

Συγκεκριμένα, όπως διαπίστωσαν ερευνητές από το Κεντρικό ΠανεπιστημιακόΝοσοκομείο του Ελσίνκι στη Φινλανδία, η βελτίωση που παρουσιάζουν τα άτομα πουυποβάλλονται σε επέμβαση στον μηνίσκο είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με εκείνηπου παρουσιάζουν τα άτομα που την αποφεύγουν.

Για τις ανάγκες της μελέτης, η ερευνητική ομάδα συνεργάστηκε με 146 ασθενείςηλικίας από 35 έως 65 ετών. Οι μισοί από αυτούς έκαναν επέμβαση μηνίσκου, ενώ όλοιυπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση για την αξιολόγηση της κατάστασής τους.

Μάλιστα, σε όλους τους ασθενείς έγινε αναισθησία, ώστε να μη γνωρίζουν ανυπεβλήθησαν σε πραγματική επέμβαση, και να μην επηρεαστεί στη συνέχεια η κρίση τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, μετά από 12 μήνες όλοι οι ασθενείςπαρουσίαζαν σχεδόν τα ίδια επίπεδα βελτίωσης, ανεξάρτητα από το αν είχαν κάνειτην επέμβαση, ενώ οι επιστήμονες δεν μπορούσαν να εντοπίσουν σημαντικέςδιαφορές ανάμεσα σε εκείνους που είχαν κάνει εγχείρηση και σε εκείνους που τηνείχαν αποφύγει.

Παράλληλα, όσοι δεν είχαν υποβληθεί στην πραγματικότητα σε επέμβασηαισθάνονταν λιγότερο πόνο όταν γυμνάζονταν, ενώ όσες διαφορές μπορεί να υπήρχανσε σχέση με όσους είχαν κάνει την επέμβαση, εξαφανίστηκαν στο τέλος του πρώτουχρόνου.