ΥΓΕΙΑ

Η θέση του ύπνου ίσως επιδεινώνει το γλαύκωμα υποστηρίζει νέα έρευνα

Ο ύπνος ίσως ευθύνεται για την επιδείνωση του γλαυκώματοςστον ένα μόνο οφθαλμό, σύμφωνα με μία νέα επιστημονική έρευνα πουπραγματοποιήθηκε από το «Chungnam National University hospital»  στη Νότια Κορέα
Η θέση του ύπνου ίσως επιδεινώνει το γλαύκωμα υποστηρίζει νέα έρευνα

Ο ύπνος ίσως ευθύνεται για την επιδείνωση του γλαυκώματοςστον ένα μόνο οφθαλμό, σύμφωνα με μία νέα επιστημονική έρευνα πουπραγματοποιήθηκε από το «Chungnam National University hospital» στη Νότια Κορέα, καθώς είναι πολύ πιθανό τασυγκεκριμένα άτομα να κοιμούνται με το προσβεβλημένο μάτι στραμμένο προς τακάτω.

Στο γλαύκωμα, το οπτικό νεύρο είναι συχνά κατεστραμμένο απότην αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, προκαλώντας θολή όραση και τελικά τύφλωση.

Ενδεχομένως, λοιπόν, κατά τους ερευνητές, η πίεση από τομαξιλάρι να αυξάνει την εσωτερική πίεση του ματιού, επισπεύδοντας τηνεπιδείνωση της κατάστασης.

Προκειμένου να διερευνήσουν κατά πόσο μια πλευρική θέσηύπνου μπορεί να είναι μέρος του προβλήματος, η ερευνητική ομάδα συνεργάστηκε με430 ασθενείς με γλαύκωμα, οι οποίοι είχαν σχετική απώλεια οπτικού πεδίου και μετο ένα μάτι σε χειρότερη κατάσταση από το άλλο.

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα, η θέση ύπνου δενευθύνεται απόλυτα για την επιδείνωση του γλαυκώματος στη μία πλευρά, ωστόσοεπαληθεύεται η αρχική εκτίμηση ότι, η «προτιμώμενη» θέση ύπνου, σχετίζεται μετην ασύμμετρη απώλεια οπτικής ικανότητας ανάμεσα στους δύο οφθαλμούς των ατόμωνμε γλαύκωμα.

«Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξει κανείς τη θέση του σώματόςτου κατά τη διάρκεια του ύπνου, όμως εάν κάποιος έχει σοβαρή βλάβη στο έναμάτι, έχει πραγματικά μεγάλη σημασία να προσπαθήσει να αποφύγει τον ύπνο στηναντίστοιχη πλευρά», εξήγησε ο Δρ Jeffrey Schultz, διευθυντής στο «GlaucomaService at the Montefiore Medical Center» στη Νέα Υόρκη.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «AmericanJournal of Ophthalmology».


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ