ΥΓΕΙΑ Α-Ω

Οδηγίες σε δασκάλους για αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων

Οδηγίες σε δασκάλους για αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων
Οδηγίες προς τους δασκάλους και τους καθηγητές για τη σωστή αντιμετώπιση επιληπτικής κρίσης σε μαθητές απέστειλαν οι υπεύθυνοι του Ειδικού Ιατρείου Επιληψίας της Νευρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

Οδηγίες προς τους δασκάλους και τους καθηγητές για τη σωστή αντιμετώπιση επιληπτικής κρίσης σε μαθητές απέστειλαν οι υπεύθυνοι του Ειδικού Ιατρείου Επιληψίας της Νευρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».


Η επιληψία, με τις διάφορες μορφές της είναι μια αρκετά συχνή διαταραχή του εγκεφάλου, καθώς υπολογίζεται ότι πάνω από 100.000 ασθενείς ταλαιπωρούνται από επιληπτικές κρίσεις στην Ελλάδα. Εκδηλώνεται συχνά για πρώτη φορά στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Γι αυτό το λόγο είναι σημαντική η σωστή ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις εκδηλώσεις της νόσου, την παροχή πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια μιας επιληπτικής κρίσης στο σχολείο, αλλά και τη διαχείριση πιθανών επιπλοκών της, καθώς μια λανθασμένη αντιμετώπιση ή απόρριψη σε αυτήν την τόσο ευαίσθητη ηλικία μπορεί πρώιμα να στιγματίσει και να περιθωριοποιήσει τους πάσχοντες.

Στο έγγραφο του Ειδικού Ιατρείου Επιληψίας για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και γενικότερα της σχολικής κοινότητας, αναφέρονται τα εξής:

Τι είναι η επιληψία
Η επιληψία είναι μία συχνή νόσος του εγκεφάλου που μπορεί να προέρχεται από ενδοκρανιακές ή εξωκρανιακές αιτίες. Χαρακτηρίζεται από επεισόδια τα οποία τείνουν να είναι επαναλαμβανόμενα και στα οποία υπάρχει διαταραχή στην κίνηση, αίσθηση, συμπεριφορά και συνείδηση.

Παράγοντες εμφάνισης κρίσης
i. Έλλειψη ύπνου ή τροφής
ii. Συναισθηματικό stress (πλήξη ή υπερδιέγερση)
iii. Μείωση ή διακοπή της φαρμακευτικής δοσολογίας
iv. Yψηλή θερμοκρασία, πυρετός
v. Ορμονικές μεταβολές
vi. Εναλλασσόμενα φωτεινά ερεθίσματα
vii.Ναρκωτικά, αλκοόλ, αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα

Τύποι προσβολών
Α. Τονικοκλονικές κρίσεις
Β. Παιδικές αφαιρέσεις
Γ. Απλές εστιακές κρίσεις (στα παιδιά κύρια ρολάνδειος επιληψία)
Δ. Σύνθετες εστιακές κρίσεις
Ε. Επιληπτική κατάσταση

Εμφανή συμπτώματα στο σχολείο
Ο γονέας του μαθητή ενημερώνεται από τον εκπαιδευτικό σε περίπτωση που ο μαθητής παρουσιάζει:
i. Απόσπαση προσοχής
ii. Γρήγορη κόπωση
iii. Βραδύτητα στην εκτέλεση εντολών

Αντιμετώπιση μιας τονικοκλονικής κρίσης
- Διατηρείτε την ψυχραιμία σας
- Φροντίζετε οι άλλοι μαθητές να απομακρυνθούν ήσυχα από την τάξη ή να μη συγκεντρωθούν γύρω από τον προσβαλλόμενο μαθητή
- Δεν μετακινείτε τον μαθητή από το σημείο πτώσης
- Βεβαιώνεστε για την ασφάλεια του μαθητή καθαρίζοντας τον γύρω από αυτόν χώρο (π.χ. σπασμένα γυαλιά)
- Τοποθετείτε κάτι μαλακό κάτω από το κεφάλι του μαθητή (π.χ. ένα μαξιλάρι ή ένα ρούχο)
- Ξεσφίγγετε κάθε ρούχο που τον πιέζει στον λαιμό
- Δεν εμποδίζετε τις κινήσεις του μαθητή κατά την ώρα της κρίσης και δεν τοποθετείτε τίποτε στο στόμα του (το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό). Δεν «καταπίνεται η γλώσσα» στη διάρκεια της κρίσης
- Όταν η κρίση έχει τελειώσει βάζετε το μαθητή σε θέση ανάρρωσης (γυρίζετε το μαθητή στο πλάι) για να διατηρηθεί ο αεραγωγός ανοιχτός
- Μένετε μαζί με το μαθητή έως ότου είσαστε σίγουροι ότι αυτός έχει συνέλθει εντελώς. Μόνο εάν η κρίση κρατήσει περισσότερο από 5΄ καλείτε ασθενοφόρο
- Ενθαρρύνετε το μαθητή και του εξηγείτε ότι η κρίση τελείωσε και είναι ασφαλής


 

BEST OF NETWORK