ΥΓΕΙΑ

Νόσος του Lou Gehrig: Με αιματολογική εξέταση θα παρακολουθείται η πορεία των ασθενών

Η θεραπεία της Πλευρικής Αμυοτροφικής Σκλήρυνσης – ευρύτερα γνωστή ως νόσος του Charcot ή νόσος του Lou Gehrig – περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την καταστολή των συμπτωμάτων.

Νόσος του Lou Gehrig: Με αιματολογική εξέταση θα παρακολουθείται η πορεία των ασθενών

Πρόκειται για μια εξαιρετικά πολύπλοκη πάθηση, γι' αυτό και αποτελεί πρόκληση για τους ερευνητές να αναπτύξουν αποτελεσματικές θεραπείες.

Ωστόσο, μια νέα αιματολογική εξέταση θα βοηθά να παρακολουθείται η πορεία των ασθενών και η εξέλιξη της νόσου από τα πρώτα κιόλας στάδια. Η εξέταση θα αποτελεί ένα αντικειμενικό μέτρο αξιολόγησης της πορείας των ασθενών, συμβάλλοντας παράλληλα στην προσπάθεια εξεύρεσης νέων, πειραματικών θεραπειών.

Η ΠΑΣ είναι μια νευροεκφυλιστική πάθηση που συνοδεύεται από βλάβες στα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τη λειτουργία των μυών. Το αποτέλεσμα είναι να εκφυλίζονται πλήρως οι μύες, έως ότου καταστεί αδύνατη ακόμη και η αναπνοή ή η κατάποση.

Οι ασθενείς που πάσχουν από ΠΑΣ καταφέρνουν να επιζήσουν από ένα έως πέντε χρόνια. Μόλις το 5% των ασθενών καταφέρνει να ζήσει για 20 ή και περισσότερα χρόνια.

Οι σημαντικές διαφορές στα πρότυπα εξέλιξης της νόσου μεταξύ των ασθενών αναδεικνύονται σε σημαντικό εμπόδιο που αναστέλλει τις προσπάθειες εξεύρεσης νέων θεραπειών.

Τώρα, όμως, ο εντοπισμός συγκεκριμένων σύνθετων ουσιών στο αίμα θα παρέχει στους ειδικούς ακριβείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των ασθενών. Δύο πρωτεΐνες, η λευκωματίνη και η κρεατινίνη, αποτελούν αξιόπιστους δείκτες για την εξέλιξη της νόσου. Τα επίπεδα των δύο πρωτεϊνών στο αίμα τη στιγμή της διάγνωσης προβλέπουν πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί η νόσος.

Τα χαμηλά επίπεδα λευκωματίνης συνδέονται με την εκδήλωση της φλεγμονής, ενώ τα χαμηλά επίπεδα κρεατινίνης συνδέονται με την εκτεταμένη απώλεια μυϊκής μάζας.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση JAMA Neurology, η μέτρηση των δύο αυτών πρωτεϊνών μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη της νόσου, συμβάλλοντας πιθανώς στην εξεύρεση νέων θεραπειών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ