ΥΓΕΙΑ

Βιοδείκτες: Χρήσιμο εργαλείο για ογκολογικούς ασθενείς & όχημα εξοικονόμησης πόρων

Το ένα τρίτο των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα δεν διενεργούν την απαραίτητη εξέταση βιοδείκτη εξαιτίας της απουσίας ασφαλιστικής κάλυψης, παρά την αναγνωρισμένη δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων και τα οφέλη για τους ασθενείς που δύναται η εξέταση αυτή να επιφέρει. Αυτό καταδεικνύει έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε ογκολόγους γιατρούς, την οποία ανακοίνωσε την Τετάρτη, η εταιρεία Βιοτεχνολογίας Amgen.

Βιοδείκτες: Χρήσιμο εργαλείο για ογκολογικούς ασθενείς & όχημα εξοικονόμησης πόρων

Ωστόσο αυτή την στιγμή, υπάρχει τόσο η υπουργική απόφαση όσο και σχετική οδηγία του ΕΟΠΥΥ και ένα θέμα που πρέπει ίσως να αντιμετωπιστεί, είναι πόσα πιστοποιημένα εργαστήρια υπάρχουν αυτή την στιγμή στην Ελλάδα, που μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτήν την εξέταση και πόσα επίσης έχουν προχωρήσει συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. Να σημειωθεί ακόμη, ότι το κόστος για μία εξέταση Βιοδεικτών, κυμαίνεται από 50 -250 ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και Διευθυντής του Τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας του Γ.Ν. Λάρισας κ. Αθανάσιος Αθανασιάδης, δήλωσε:

«Η εξατομικευμένη προσέγγιση συνιστά την πιο σύγχρονη θεραπευτική πρακτική και τον πιο δραστήριο και παραγωγικό τομέα έρευνας στην ογκολογία σήμερα. Η θεραπευτική φαρέτρα της ογκολογίας και της αιματολογίας διαθέτει ήδη αρκετές στοχεύουσες θεραπείες, που έχουν οδηγήσει, αν όχι σε ουσιαστική αλλαγή της έκβασης κάποιων καρκίνων, τουλάχιστον σε βελτίωση σημαντικών κλινικών παραμέτρων». Επιπροσθέτως, ανέφερε: «Η ΕΟΠΕ ως πρωτοπόρος επιστημονική εταιρεία, έθεσε το επιστημονικό πλαίσιο τον Ιούνιο του 2013 με την διοργάνωση μίας μεθοδολογικώς άρτιας συνάντησης-συναίνεσης με την συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων, από την οποία προέκυψε το πόνημα "Κατευθυντήριες οδηγίες για τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις ανάλυσης βιοδεικτών, ανάλυσης κόστους-οφέλους για ίση πρόσβαση στο σύστημα", που δημοσιεύθηκε στο επίσημο επιστημονικό περιοδικό της ΕΟΠΕ, Forum of Clinical Oncology. Η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε στη νομοθέτηση της αποζημίωσης συγκεκριμένων βιοδεικτών, ο προσδιορισμός των οποίων είναι αναγκαία προϋπόθεση της χορήγησης συγκεκριμένων καινοτόμων φαρμάκων. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί παράδειγμα επιτυχούς έκβασης της υπεύθυνης, έγκαιρης και ορθολογικής συνεργασίας της επιστημονικής κοινότητας και των ρυθμιστικών και νομοθετικών αρχών προς όφελος των πολιτών».

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι το σύνολο των ογκολόγων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ανέδειξαν το κλινικό και οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη διενέργεια της εξέτασης των βιοδεικτών, ο Επ. Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Παν/μιου Πελοποννήσου κ. Κυριάκος Σουλιώτης, ανέφερε:

«Τα αποτελέσματα της έρευνας τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της ασφαλιστικής κάλυψης των βιοδεικτών στην χώρα μας. Πράγματι οι βιοδείκτες δύνανται να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση των ασθενών, οι οποίοι αναμένεται να ωφεληθούν από την εξατομικευμένη θεραπεία, συμβάλλοντας κατ' επέκταση στην ορθή κατανομή των περιορισμένων πόρων του ΕΟΠΥΥ και στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης εν γένει. Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση με την οποία οι βιοδείκτες καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση, καταδεικνύει τα οφέλη τα οποία προκύπτουν για τους πολίτες αλλά και για το σύστημα υγείας, όταν κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αξιοποιούνται τα επιστημονικά ευρήματα».

Από την πλευρά της η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Amgen Hellas κυρία Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου, τόνισε κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ότι η ανάπτυξη τέτοιων θεραπειών όπως οι Βιοδείκτες, αποτελούν μονόδρομο για το ΕΣΥ ιδιαίτερα σε περιόδους που οι πόροι είναι μειωμένοι και βοηθούν στο να ξεφύγουμε από τα οριζόντια μέτρα που είναι πολύ πιο επώδυνα. Η κυρία Παπαγιαννοπούλου ανέδειξε τον ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η βιοτεχνολογία και οι βιοδείκτες στη λήψη ορθολογικών και τεκμηριωμένων αποφάσεων τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «τα καινοτόμα φάρμακα αποτελούν μέρος της επίλυσης του προβλήματος της ολοένα αυξανόμενης δαπάνης για την υγεία και όχι την πηγή του προβλήματος. Η αποζημίωση του κόστους της εξέτασης των βιοδεικτών, αποτελεί μια κλινικά και οικονομικά αποδοτική επιλογή, η οποία συμβάλει στον εξορθολογισμό των δαπανών του ΕΣΥ, δεδομένου ότι οι βιοδείκτες αναγνωρίζουν τον πληθυσμό που θα ανταποκριθεί στην εξατομικευμένη θεραπεία και έτσι οδηγούμαστε σε ταχύτερο κλινικό αποτέλεσμα με μειωμένο κόστος για νοσηλείες, εξετάσεις και διαχείρισης ανεπιθύμητων ενεργειών».

«Ως η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία βιοτεχνολογία παγκοσμίως», κατέληξε, μέσω της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει από τη διεθνή παρουσία μας, επιδιώκουμε συνέργειες, με όλους τους αρμόδιους φορείς, οι οποίες δύναται να συμβάλλουν στη βιώσιμη αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας».

Η έρευνα διεξήχθη τον Δεκέμβριο 2013 από την εταιρεία ερευνών IPSOS σε δείγμα 100 ογκολόγων από όλη την Ελλάδα με την μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων, αποσκοπώντας στην καλύτερη κατανόηση των απόψεών τους σχετικά με την κλινική και οικονομική αξία των εξατομικευμένων θεραπειών και του επίπεδου πρόσβασης στις εξετάσεις των βιοδεικτών των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα.

Ο κ. Κυριάκος Σουλιώτης, είχε την επιστημονική ευθύνη της έρευνας, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία ερευνών IPSOS Healthcare υπό το συντονισμό της κυρίας Τίνας Τρίψα, Γενικής Διευθύντριας IPSOS.

Λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της έρευνας:

1. Διενέργεια της εξέτασης βιοδεικτών από ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου, καρκίνο μαστού και μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα:

• Το σύνολο των ογκολόγων δήλωσε ότι ζητά τη διενέργεια εξέτασης βιοδεικτών από τους ασθενείς του.

• Στην πλειονότητά τους οι ογκολόγοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν ότι οι βιοδείκτες δεν αποζημιώνονται, αναφέροντας ότι περίπου το ένα τρίτο των ασθενών με καρκίνο, ανεξαρτήτως όγκου, δεν διενεργούν την απαραίτητη εξέταση βιοδείκτη εξαιτίας της απουσίας ασφαλιστικής κάλυψης.

• Η επιλογή της κατάλληλης (στοχευμένης) θεραπείας και η συνακόλουθη εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας αποτελούν τους κυριότερους λόγους για τους οποίους οι ογκολόγοι ζητούν την διενέργεια εξέτασης βιοδεικτών.

2. Διενέργεια της εξέτασης βιοδείκτη RAS από ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου:

• Η απουσία ασφαλιστικής κάλυψης ευθύνεται για τη μη διενέργεια της εξέτασης του βιοδείκτη RAS στο ένα τρίτο των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου, αποτελώντας τον πιο σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα.
• Η συντριπτική πλειονότητα των ογκολόγων (90%) ανέφερε ότι η μη διενέργεια της εξέτασης βιοδείκτη RAS επηρεάζει τη θεραπευτική τους προσέγγιση.
• Συγκεκριμένα, οι ογκολόγοι αναγκάζονται να αλλάξουν τη θεραπεία στο ήμισυ των ασθενών τους με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου λόγω της μη διενέργειας της εξέτασης βιοδείκτη RAS.
• Η σημαντικότερη συνέπεια από τη μη διενέργεια της εξέτασης του βιοδείκτη RAS είναι η μη χορήγηση εξατομικευμένης θεραπείας στον ασθενή και κατ' επέκταση η αύξηση του συνολικού κόστους της θεραπείας λόγω παρενεργειών ή και επιπρόσθετων ιατρικών πράξεων.

Σχετικά με την Amgen

Η Amgen, επικεντρώνεται σε θεραπευτικές περιοχές όπου εντοπίζεται ακάλυπτη ιατρική ανάγκη, αξιοποιώντας την πολύχρονη εξειδίκευση και βαθιά γνώση της παραγωγής βιολογικών φαρμάκων προς όφελος της βελτίωσης της ζωής των ασθενών. Πρωτοπόρος στο χώρο της βιοτεχνολογίας και της έρευνας από το 1980, η Amgen αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία βιοτεχνολογίας παγκοσμίως, με θεραπείες που έχουν βοηθήσει εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο.

Η Amgen βρίσκεται στην Ελλάδα μόλις τα τελευταία 7 χρόνια και παρά την σύντομη παρουσία της, έχει να επιδείξει μεγάλη δυναμική. Έτσι, στην Ελλάδα σήμερα, τρέχει 20 μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ και 700 Έλληνες ασθενείς μετέχουν στις μελέτες αυτές. Το συνολικό κόστος που έχει επενδύσει στις κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ.
Σε όλο τον κόσμο, 25 εκατ. ασθενείς καλύπτονται από θεραπείες της. Η Amgen διαθέτει 6 μονάδες παραγωγής και διανομής παγκοσμίως, πραγματοποιεί 250 ελέγχους ποιότητας και έχει επενδύσει 1,5 δις ευρώ για δυνητικούς κινδύνους.

IMG 6588

Διαβάστε ακόμη:

Tailor-made σκευάσματα από την Βιοτεχνολογία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ