ΥΓΕΙΑ

Ανδρική υπογονιμότητα: Με ποιες μεθόδους διερευνάται

Η ανδρική υπογονιμότητα ευθύνεται για τις μισές περιπτώσεις υπογονιμότητας που αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι.

Ανδρική υπογονιμότητα: Με ποιες μεθόδους διερευνάται

Οι βασικές παράμετροι του σπέρματος είναι: η ποσότητα (πρέπει να είναι άνω των 15.000.000 ανά ml), η κινητικότητα (πέριξ του 35%) και τέλος η μορφολογία (που δύναται φυσιολογικής μορφολογίας να είναι έως και μόνο 4%).

Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσει ένας άνδρας όμως είναι ότι αφενός το σπέρμα του φυσιολογικά έχει διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα και αφετέρου ότι η ικανότητα ενός σπέρματος προς σύλληψη εξαρτάται και από την ηλικία της συντρόφου (δηλαδή ένα χαμηλής ποιότητας σπέρμα μπορεί να τεκνοποιήσει μια νεαρή σύντροφο, ενώ εν αντιθέσει ένα μέτριο σπέρμα είναι δύσκολο να τεκνοποιήσει μία σύντροφο άνω των 40, για παράδειγμα).

Τα παραπάνω δεν πρέπει να αποτελούν άλλοθι για μη έλεγχο ενός άνδρα. Εν αντιθέσει, οι άνδρες πρέπει να είναι οι πρώτοι που πρέπει να ελεγχθούν σε ένα ζευγάρι, γιατί αφενός η θεραπεία τους είναι πιο εύκολη και επιπλέον αν καθυστερήσει η διάγνωση ολιγοασθενοσπερμίας ενός άνδρα, θα έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα αναπαραγωγικά χρόνια της συζύγου του.

Το 30% της ολιγοσπερμίας των ανδρών είναι αναστρέψιμη και έχει να κάνει είτε με ενδοκρινολογικά αίτια είτε με συνήθειες διατροφικές ή το κάπνισμα ή επαφή με σπερματοκτόνα στο εργασιακό περιβάλλον. Το υπόλοιπο 70% όμως οφείλεται σε γενετικά αίτια, τα οποία τις περισσότερες φορές οδηγούν σε προϊούσα έκπτωση του σπέρματος, όπου τις περισσότερες φορές η φαρμακευτική αντιμετώπιση αποτυγχάνει και η μόνη θεραπεία που απομένει είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση.

Στη μονάδα μας, Assisting NATURE, πέραν του κλασσικού σπερμοδιαγράμματος, διενεργούνται όλες οι σύγχρονες εξετάσεις ελέγχου της ποιότητας ενός σπέρματος, όπως κατά πόσο είναι saturated με ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και επομένως τότε και μόνο χρειάζεται αντιοξειδωτική θεραπεία ή κατά πόσο έχει υψηλό βαθμό κατακερματισμένου DNA ή κατά πόσον έχει υψηλή συχνότητα ανευπλοειδιών και τότε πιθανώς να χρειάζεται προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (PGD) και εξωσωματική.

Τέλος, στις περιπτώσεις απουσίας σπέρματος στην εκσπερμάτωση, τη λεγόμενη αζωοσπερμία, η λύση είναι η βιοψία όρχεως. Στη μονάδα μας λειτουργεί εξειδικευμένο ανδρολογικό τμήμα που με την βοήθεια μιας καινούργιας τεχνικής μικροχειρουργικής βιοψίας όρχεως, micro-TESE, η ανεύρεση σπέρματος φτάνει σε ποσοστό το 50%. Το όφελος είναι ότι η ελάττωση του ορχικού ιστού κατ' αυτόν τον τρόπο είναι minimal, οπότε δεν διακυβεύεται η σεξουαλική ικανότητα του συζύγου στο μέλλον.

Παπανικολάου Ευάγγελος, MD, PhD
Επιστημονικός Υπεύθυνος Assisting NATURE, Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ