ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS 2017: Τα συμπτώματα σε κάθε στάδιο της HIV λοίμωξης

Ο HIV (Human Immunodefiency Virus) είναι ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας και προκαλεί το σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (Acquired Immune Deficiency Syndrome – AIDS).

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS 2017: Τα συμπτώματα σε κάθε στάδιο της HIV λοίμωξης

Η λοίμωξη από τον HIV αποτελεί μια χρόνια ασθένεια. Kύτταρα-στόχος του ιού είναι τα CD4+ T-λεμφοκύτταρα, τα οποία σχετίζονται με την αμυντική λειτουργία του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της λοίμωξης από τον ιό προκαλείται προοδευτική καταστροφή του ανοσοποιητικού συστήματος. Όταν ο αριθμός των CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων ελαττωθεί σε σημαντικό βαθμό, τότε ο οργανισμός αδυνατεί να αμυνθεί έναντι λοιμώξεων ή άλλων παθήσεων, οι οποίες συνήθως δεν εκδηλώνονται σε ανθρώπους με υγιές ανοσοποιητικό σύστημα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται η κλινική εικόνα του AIDS.

Τι είναι το AIDS

Το σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, κοινώς AIDS, συνιστά την κλινική έκφραση της λοίμωξης από τον ιό HIV. Ο όρος «σύνδρομο» αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη κατά την οποία εκδηλώνονται συμπτώματα από πολλά συστήματα του οργανισμού ταυτόχρονα. Ο όρος «επίκτητη» αναφέρεται στο ότι το νόσημα δεν κληρονομείται και μπορεί να μολυνθεί οποιοσδήποτε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής του με τους τρόπους που μεταδίδεται ο ιός. Ο όρος «ανοσοανεπάρκεια» αναφέρεται στην εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην αδυναμία του να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά λοιμώξεις από ιούς, βακτήρια, μύκητες.

Το AIDS περιγράφτηκε για πρώτη φορά το 1981. Ο ορισμός AIDS δόθηκε το 1982, ενώ το υπεύθυνο παθογόνο, ο HIV, ταυτοποιήθηκε το 1983.

Ποια η σχέση μεταξύ του HIV και του AIDS

Οι όροι HIV και AIDS συχνά συγχέονται, ωστόσο αποτελούν δύο διαφορετικές έννοιες. Ο HIV είναι ο ιός που προκαλεί το AIDS. Ένα άτομο μπορεί να έχει μολυνθεί από τον ιό και να μην έχει εκδηλώσει AIDS. Ωστόσο, μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε άλλα άτομα.

bigstock closeup of a young caucasian d 213952870

Ποια τα στάδια της λοίμωξης από τον HIV

Τα στάδια της HIV λοίμωξης είναι τα κάτωθι:

Στάδιο Α: Πρωτοπαθής λοίμωξη ή πρωτολοίμωξη και οξύ ρετροϊκό σύνδρομο. Αφορά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την είσοδο του ιού στον οργανισμό μέχρι την παραγωγή των αντισωμάτων και την πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων. Ωστόσο, η φάση αυτή μπορεί να είναι ασυμπτωματική, καθώς περίπου το 50% με 70% των ατόμων που μολύνονται εμφανίζουν συμπτώματα. Σε αυτό το στάδιο το ιικό φορτίο ανευρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο αίμα και σε άλλα βιολογικά υγρά και συνεπώς η μολυσματικότητα είναι υψηλή. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν εντός δύο μηνών μετά τη έκθεση στον ιό. Είναι μη ειδικά και μοιάζουν με αυτά της γριπώδους συνδρομής ή της λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Το άτομο μπορεί να εκδηλώσει ένα ή περισσότερα συμπτώματα. Τα συμπτώματα συνήθως αυτοπεριορίζονται σε διάστημα από 2 έως 4 βδομάδες, ενώ η λεμφαδενοπάθεια μπορεί να παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πίνακας 1: Συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στο στάδιο Α

Υψηλός πυρετός

Γενικευμένο εξάνθημα

Αρθαλγίες, μυαλγίες

Άτυπα έλκη στη στοματική κοιλότητα ή στη γεννητική περιοχή

Απώλεια όρεξης

Απώλεια βάρους

Φαρυγγίτιδα

Πονοκέφαλος

Γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια

Διάρροια

Στάδιο Β: Ασυμπτωματική HIV λοίμωξη ή κλινικά λανθάνουσα περίοδος. Σε αυτή τη φάση ο ιός αναπαράγεται με χαμηλούς ρυθμούς, καθώς με την πάροδο του χρόνου ο αριθμός των CD4 Τ-λεμφοκυττάρων επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα με αποτέλεσμα να μειώνεται το ιικό φορτίο. Ωστόσο, το άτομο μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Χωρίς τη λήψη κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής προοδευτικά καταστρέφεται το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου, το οποίο γίνεται ευάλωτο σε μια σειρά λοιμώξεων. Οι λοιμώξεις που μπορεί να εμφανιστούν στο στάδιο αυτό είναι διαφορετικές από αυτές του κλινικού συνδρόμου AIDS.

Πίνακας 2: Λοιμώξεις οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν στο στάδιο Β

Βακτηριακή αγγειωμάτωση

Αιδιοκολπική καντιντίαση (επιμένουσα, υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική στη θεραπεία)

Στοματοφαρυγγική καντιντίαση

Δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας

Τριχωτή λευκοπλακία

Περιφερική νευροπάθεια

Λιστερίωση

Έρπητας ζωστήρας

Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου

Ιδιοπαθής θρομβοπενική προρφύρα

Συστηματικά συμπτώματα όπως πυρετός ή διάρροια >1 μήνα

Στάδιο Γ: Κλινικό σύνδρομο AIDS. Σε αυτό το στάδιο, όπου πλέον έχει καταστραφεί το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου, μπορεί να εκδηλωθούν συμπτώματα ενδεικτικά του κλινικού συνδρόμου AIDS, όπως διάφορες καιροσκοπικές λοιμώξεις και άλλα νοσήματα.

Πίνακας 3: Λοιμώξεις ή νοσήματα που προσδιορίζουν το AIDS

Καντιντίαση τραχείας, βρόγχων ή πνευμόνων

Λοίμωξη οφειλόμενη σε άτυπα μυκοβακτηρίδια (Μ. Avium complex ή Μ. Kansasii ) διάσπαρτη η εξωπνευμονική

Καντιντίαση οισοφάγου

Πνευμονική φυματίωση

Κοκκιδιοειδομύκωση, διάσπαρτη ή εξωπνευμονική

Εξωπνευμονική φυματίωση

Κρυπτοκόκκωση εξωπνευμονική

Πνευμονία από Πνευμονοκύστη P. Jirovecii

Κρυπτοσποριδίωση με διάρροια (>1 μήνα)

Πνευμονία υποτροπιάζουσα σε διάστημα 12 μηνών

Νόσος από μεγαλοκυτταροϊό (εκτός ήπατος, σπληνός, λεμφαδένων)

Προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια

Αμφιβληστροειδίτιδα από μεγαλοκυτταροϊό

Σηψαιμία υποτροπιάζουσα οφειλόμενη σε σαλμονέλα (οχι όμως S. typhi)

Απλός έρπης: έλκη (>1 μήνα), βρογχίτιδα, πνευμονίτιδα, οισοφαγίτιδα

Εγκεφαλική Τοξοπλάσμωση

Ιστοπλάσμωση, διάσπαρτη ή εξωπνευμονική

Διηθητικός καρκίνος τραχήλου της μήτρας

Ισοσποριδίωση με διάρροια (>1 μήνα)

Εγκεφαλοπάθεια οφειλόμενη στον HIV (άνοια)

Λέμφωμα Burkitt

Σάρκωμα Kaposi

Πρωτοπαθές λέμφωμα του εγκεφάλου

Ανοσοβλαστικό λέμφωμα (ή αντίστοιχος όρος)

Σύνδρομο απίσχνασης οφειλόμενο σε HIV λοίμωξη

bigstock 152776859

Πόσος χρόνος μεσολαβεί από τη στιγμή της μόλυνσης από τον ιό έως την εκδήλωση του AIDS

Το χρονικό διάστημα από τη στιγμή της μόλυνσης έως και την εμφάνιση του AIDS ποικίλλει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η κατάσταση της υγείας του ατόμου, η ηλικία, γενετικοί παράγοντες και οι συμπεριφορές που σχετίζονται με τη διατήρηση της υγείας του. Θεωρητικά κάποιος/α που έχει μολυνθεί από HIV και δεν λαμβάνει αγωγή μπορεί να αναπτύξει AIDS μέσα σε μία δεκαετία από τη μόλυνση.

Πηγή: Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

Δείτε κι αυτό:

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Πόσα γνωρίζεις για τον HIV και το AIDS;

«Έχω HIV – Άγγιξέ με» - Ένα κοινωνικό πείραμα που συγκλονίζει (βίντεο)