ΥΓΕΙΑ

Χαμηλή πίεση: 6 συμπτώματα σε εικόνες

Η κάτω από τις φυσιολογικές τιμές χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση), αν και δεν εμπνέει την ίδια ανησυχία με την υπέρταση, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας.

Χαμηλή πίεση: 6 συμπτώματα σε εικόνες

Υπόταση θεωρείται η πίεση που δεν ξεπερνά τα 90 mm Hg για τη συστολική («μεγάλη») και τα 60 mm Hg για τη διαστολική («μικρή»).

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η ακριβή αιτία της, ώστε να την αντιμετωπίσετε με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Δείτε στη gallery που ακολουθεί 6 συμπτώματα της χαμηλής πίεσης που πρέπει να γνωρίζετε.

Πηγή: Mayo Clinic