ΥΓΕΙΑ Α-Ω

Απρόβλεπτοι παράγοντες που πλήττουν τη γυναικεία γονιμότητα (εικόνες)

Απρόβλεπτοι παράγοντες που πλήττουν τη γυναικεία γονιμότητα (εικόνες)

Οι πιθανότητες σύλληψης επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες.

Για να μην παρασύρεστε από αντιεπιστημονικές απόψεις, δείτε παράγοντες που μπορούν, σύμφωνα με τους ειδικούς, να επηρεάσουν τη γυναικεία γονιμότητα.

Συνήθειες που εσείς θεωρείτε καλές, αλλά μειώνουν τις πιθανότητες σύλληψης, είναι οι εξής:

Πηγή: Women's Health