ΥΓΕΙΑ Α-Ω

Κάψιμο στην πλάτη: Για ποιες παθήσεις προειδοποιεί (εικόνες)

Κάψιμο στην πλάτη: Για ποιες παθήσεις προειδοποιεί (εικόνες)

Το κάψιμο στην πλάτη είναι ένα ασυνήθιστο σύμπτωμα, που πρέπει να βάλει σε υποψία τον πάσχοντα.

Οι πιο συνηθισμένες παθήσεις που εκδηλώνουν κάψιμο στην πλάτη είναι οι εξής: