ΥΓΕΙΑ

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια: Ποια είναι τα κοινά συμπτώματα (εικόνες)

Στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, ο καρδιακός μυς (μυοκάρδιο) αυξάνεται υπερβολικά σε πάχος με αποτέλεσμα η καρδιά να μην διοχετεύει σωστά το αίμα.

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια: Ποια είναι τα κοινά συμπτώματα (εικόνες)

Η κατάσταση οφείλεται συνήθως σε μεταλλάξεις γονιδίων, με αποτέλεσμα το μυοκάρδιο να αναπτύσσεται υπερβολικά.

Επίσης, στα άτομα με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια η διάταξη των κυττάρων του μυοκαρδίου είναι συνήθως ανώμαλη (αποδιοργάνωση των μυϊκών ινών).

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια δεν αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την υγεία. Οι περισσότεροι ασθενείς ζουν μια φυσιολογική ζωή, χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Η σοβαρότητα της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας ποικίλλει ανά ασθενή, καθορίζοντας το βαθμό στον οποίο παρεμποδίζεται η ροή του αίματος από και προς την καρδιά.

Η πάθηση δεν εκδηλώνεται πάντα με συγκεκριμένα συμπτώματα ή τα συμπτώματά της παραπέμπουν σε άλλη πάθηση.

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, εάν εκδηλωθούν συμπτώματα, αυτά είναι συνήθως τα εξής: