ΥΓΕΙΑ

Προδιαβήτης: Πώς θα αναστρέψετε την κατάσταση (εικόνες)

Ο προδιαβήτης είναι η κατάσταση στην οποία οι τιμές σακχάρου στο αίμα είναι λίγο πιο υψηλές από το φυσιολογικό, αλλά δεν χρειάζεται θεραπεία για τη ρύθμισή τους.

Προδιαβήτης: Πώς θα αναστρέψετε την κατάσταση (εικόνες)

Στον προδιαβήτη διαταράσσεται, είτε το πρωινό σάκχαρο νηστείας, είτε το σάκχαρο μετρημένο 2 ώρες μετά από εξέταση καμπύλης σακχάρου.

Αν στις τελευταίες εξετάσεις έχετε ανεβασμένο σάκχαρο, μην το αμελείτε καθώς ο κίνδυνος των επιπλοκών ξεκινά νωρίς, ήδη από το στάδιο του προδιαβήτη.

Ο προδιαβήτης θεωρείται ύπουλος διότι συχνά δεν αναγνωρίζεται, δύσκολα διαγιγνώσκεται, αλλά είναι και πολύ επικίνδυνος όχι μόνο για εξέλιξη σε σακχαρώδη διαβήτη αλλά και για αυξημένα καρδιαγγειακά επεισόδια.

Ο κίνδυνος μετάπτωσης σε διαβήτη τύπου 2, σχεδόν πενταπλασιάζεται όταν υπάρχουν είτε αυξημένα πρωινά σάκχαρα νηστείας είτε αυξημένα μεταγευματικά σάκχαρα και δωδεκαπλασιάζεται όταν συνυπάρχουν αυξημένα πρωινά και μεταγευματικά ταυτόχρονα.

Υπάρχουν ενδείξεις πως αν θεραπεύσουμε τον προδιαβήτη μπορούμε να μειώσουμε ή να προλάβουμε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και τις μικροαγγειακές επιπλοκές.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μειώνουν έως και κατά 51% τουν κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Αυτές είναι: