ΥΓΕΙΑ

Μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τους τύπους αυτισμού με βάση την αναγνώριση προσώπου; - μελέτη

«Η εργασία μας μπορεί να προσφέρει ένα σχέδιο για την επόμενη γενιά ερευνητικών μελετών που θα μεταβούν από την ανακάλυψη βιοδεικτών στην επικύρωση για να προσφέρουν βέλτιστα αποτελέσματα για τα αυτιστικά άτομα», κατέληξε η μελέτη.

Μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τους τύπους αυτισμού με βάση την αναγνώριση προσώπου; - μελέτη

Οι ερευνητές έχουν αναπτύξει μια νέα μέθοδο για τον ορισμό και την κατηγοριοποίηση των διαφορετικών τύπων αυτισμού. Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού είναι μια νευροαναπτυξιακή κατάσταση που σχετίζεται με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία και με την παρουσία περιοριστικών ή επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών ή ενδιαφερόντων και αισθητηριακής υπο/υπερευαισθησίας.

Η μελέτη με κριτές στο Science Translational Medicine περιγράφει τη διαδικασία των ερευνητών να μετρήσουν τη νευρική απόκριση 436 παιδιών και ενηλίκων στην εμφάνιση μιας σειράς προσώπων. Θεωρούσαν ότι η διαφορά στη νευρική απόκριση στα πρόσωπα θα μπορούσε να χρησιμεύσει στη διαφοροποίηση διαφορετικών υποτύπων αυτισμού και τελικά να είναι ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο για τους κλινικούς γιατρούς.

Δεν υπάρχει μοναδική αιτία της διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Οι επιστήμονες έχουν καθορίσει διάφορους γενετικούς παράγοντες και ακόμη και ορισμένους πιθανούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με το γενετικό υπόβαθρο. Επιπλέον, η παρουσίαση των συμπτωμάτων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από άτομο σε άτομο, γεγονός που μπορεί να καταστήσει δύσκολη τη διάγνωση της διαταραχής. Για να προσφέρουν εξατομικευμένη ιατρική παρέμβαση, οι συγγραφείς της μελέτης υποστήριξαν ότι είναι σημαντικό να προσδιοριστούν διαφορετικές υποομάδες της εν λόγω διαταραχής.

aytismos

Μέθοδοι έρευνας

Οι ερευνητές μέτρησαν και συνέκριναν την καθυστέρηση N170 - ένα μέτρο που υπολογίζει πόσο γρήγορα το νευρικό σύστημα αναγνωρίζει τα πρόσωπα. Κατέγραψαν τις απαντήσεις 246 αυτιστικών ατόμων και 190 μη αυτιστικών ατόμων ελέγχου. Διαπίστωσαν ότι οι αλλαγές στον λανθάνοντα χρόνο N170 θα μπορούσαν να προβλέψουν τα αποτελέσματα κοινωνικοποίησης τους επόμενους 18 μήνες.

Οι ασθενείς που είχαν βραδύτερη ανταπόκριση στα πρόσωπα έτειναν να έχουν μεγαλύτερη κοινωνική δυσκολία από εκείνους με ταχύτερες ανταποκρίσεις.

«Η δουλειά μας μπορεί να παρέχει ένα σχέδιο για την επόμενη γενιά ερευνητικών μελετών για τη μετάβαση από την ανακάλυψη βιοδεικτών στην επικύρωση για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων για αυτιστικά άτομα», κατέληξαν οι συγγραφείς της μελέτης.