ΥΓΕΙΑ

Η σχέση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και της περιφερικής αρτηριακής νόσου

Η συστηματική φλεγμονή πιθανότατα συμβάλλει στην αυξημένη επίπτωση της περιφερικής αρτηριακής νόσου στους πάσχοντες από ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Η σχέση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και της περιφερικής αρτηριακής νόσου

Ανασκόπηση ερευνών έδειξε ότι είναι πιθανή η συσχέτιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και της περιφερικής αρτηριακής νόσου.

Ο Tayser Zoubi, από το Πανεπιστήμιο Flinders στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας και ο Hendry Gordon, από το Glasgow Caledonian University στο Ηνωμένο Βασίλειο, διεξήγαγαν συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση για να εξετάσουν τη συσχέτιση μεταξύ ρευματοειδούς αρθρίτιδας και περιφερικής αρτηριακής νόσου, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης της συνύπαρξης των δύο νόσων στην ποιότητα ζωής και τη λειτουργική ικανότητα των ασθενών.

Η ανασκόπηση 11 μελετών βρήκε αποδεικτικά στοιχεία βαθμού ΙΙ που υποστηρίζουν τη θετική συσχέτιση μεταξύ της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και της περιφερικής αρτηριακής νόσου.

Τα στοιχεία βαθμολογήθηκαν με I για τη συσχέτιση μεταξύ του δείκτη πίεσης αστραγάλου-βραχιονίου οστού και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, υποδηλώνοντας ότι η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για αρτηριακή απόφραξη.

Δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να αξιολογηθεί η επίδρασης των συνοδών εκδηλώσεων στην ποιότητα ζωής και στη λειτουργική ικανότητα των ασθενών.

«Η συστηματική φλεγμονώδης φύση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, πιθανότατα συμβάλλει στην αυξημένη συχνότητα εμφάνισης περιφερικής αρτηριακής νόσου» αναφέρουν οι συγγραφείς.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Rheumatology International.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ