ΥΓΕΙΑ

Υπερδραστήρια κύστη στους νέους: Οι επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία

Η υπερδραστήρια κύστη είναι ένα πρόβλημα που αφορά το 6% των νέων και έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία τους, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης.

Υπερδραστήρια κύστη στους νέους: Οι επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία

Ο Yu Liang, από το First Affiliated Hospital του Ιατρικού Πανεπιστημίου Xinxiang στην Κίνα, και οι συνεργάτες του, εξέτασαν τον επιπολασμό και τους παράγοντες κινδύνου της υπερδραστήριας κύστης σε νεαρούς ενήλικες και πώς επιδρά στην ψυχική τους υγεία.

Οι ερευνητές διένειμαν σε πρωτοετείς φοιτητές σε δύο πανεπιστήμια στην Κίνα μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020 συνολικά 14.010 ανώνυμα ερωτηματολόγια.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο συνολικός επιπολασμός της υπεδραστήριας κύστης ήταν 6%, με το 4,3% των φοιτητών να πάσχουν από επιτακτική ακράτεια (αιφνίδιο και ισχυρό αίσθημα για ούρηση χωρίς διαρροή) και το 1,7% να πάσχουν από επείγουσα ακράτεια ούρων, που ορίζεται ως η επείγουσα ούρηση και οδηγεί σε διαρροή ούρων.

Ο επιπολασμός της ήπιας και μέτριας υπερδραστήριας κύστης ήταν 5,5 και 0,5%, αντίστοιχα.

Δεν αναφέρθηκε σοβαρή υπερδραστήρια κύστη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο επιπολασμός της υπερδραστήριας κύστης ήταν υψηλότερος μεταξύ των γυναικών, όσων ταλαιπωρούνταν από δυσκοιλιότητα και όσων έπασχαν από πρωτοπαθή νυχτερινή ενούρηση. Η πρωτοπαθής υπάρχει από τη γέννηση και αποτελεί μη φυσιολογική επέκταση της βρεφικής ακράτειας ούρων. Το παιδί που την παρουσιάζει δεν κατάφερε ποτέ να κατακτήσει τον πλήρη έλεγχο της ούρησης.

Οι φοιτητές που ταλαιπωρούνταν από υπερδραστήρια κύστη, είχαν υψηλότερη μέση βαθμολογία στην κλίμακα αυτοαξιολογούμενης κατάθλιψης και μέση βαθμολογία στον δείκτη ποιότητας ύπνου (PITTSBURGH), αλλά χαμηλότερη μέση βαθμολογία στην κλίμακα αυτοεκτίμησης σε σύγκριση με όσου ανήκαν στην ομάδα ελέγχου.

«Τα ευρήματα αυτής της μελέτης υποστηρίζουν την άποψη ότι η υπερδραστήρια κύστη έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία, όπως η μειωμένη ποιότητα ύπνου, η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης κατάθλιψης και η χαμηλή αυτοεκτίμηση», γράφουν οι συγγραφείς.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση International Neurourology Journal.