ΥΓΕΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ένας από τους τομείς στους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να εισβάλει δυναμικά, είναι αυτός της ιατρικής με πολλές νέες τεχνολογίες και εφαρμογές κυρίως στο διαγνωστικό τομέα.

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ωστόσο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια υγεία, λέγοντας πως τα δεδομένα που χρησιμοποιεί προκειμένου να καταλήξει σε αποφάσεις, μπορεί να είναι μεροληπτικά ή να χρησιμοποιούνται λανθασμένα.

Ο ΠΟΥ δηλώνει ενθουσιασμένος με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, παρόλα αυτά διατυπώνει ανησυχίες σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθεί ώστε να βελτιώσει την πρόσβαση σε πληροφορίες υγείας, ως ένα εργαλείο υποστήριξης των αποφάσεων και για τη βελτίωση της ικανότητας διάγνωσης, προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και να μειωθούν οι ανισότητες.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να είναι μεροληπτικά, παράγοντας παραπλανητικές ή ανακριβείς πληροφορίες που μπορεί να δημιουργούν απειλές για την υγεία, την ισότητα και τη συμπεριληπτικότητα και πως τα μοντέλα μπορεί να χρησιμοποιηθούν λανθασμένα με αποτέλεσμα να παράγουν και να διασπείρουν πολύ πειστικά παραπληροφόρηση με τη μορφή κειμένου, ηχητικού ή βίντεο το οποίο το κοινό είναι δύσκολο να ξεχωρίσει από ένα αξιόπιστο περιεχόμενο για την υγεία.

Είναι «επιτακτική ανάγκη» να αποτιμηθούν οι κίνδυνοι από τη χρησιμοποίηση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs), όπως το ChatGPT, ώστε να προστατευθεί και να προωθηθεί η ανθρώπινη ευημερία, ανέφερε ο οργανισμός του ΟΗΕ για την υγεία. Η προειδοποίησή του έρχεται καθώς οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν πολύ γρήγορα αποδοχή, υπογραμμίζοντας μια τεχνολογία που θα μπορούσε να ανατρέψει τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και η κοινωνία.