ΥΓΕΙΑ

Σκλήρυνση κατά πλάκας: Γιατί η εγκυμοσύνη οδηγεί σε ύφεση των συμπτωμάτων

H εγκυμοσύνη είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση όσον αφορά το ανοσοποιητικό σύστημα.

Σκλήρυνση κατά πλάκας: Γιατί η εγκυμοσύνη οδηγεί σε ύφεση των συμπτωμάτων

Ειδικά για τις γυναίκες με πολλαπλή σκλήρυνση, η συγκεκριμένη περίοδος απαιτεί αυξημένη προσοχή και φροντίδα.

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι τα συμπτώματα των εγκύων με πολλαπλή σκλήρυνση παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση.

Η εγκυμοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται το ανοσοποιητικό σύστημα, έτσι ώστε το σώμα να μην επιτίθεται στο αναπτυσσόμενο έμβρυο ως εισβολέας. Αυτές οι αλλαγές μπορούν επίσης να μετατοπίσουν τα συμπτώματα της ΣΚΠ.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι πλέον γνωρίζουν την αιτία του φαινομένου.

Η νέα μελέτη έδειξε ότι η εγκυμοσύνη θέτει σε πτωτική πορεία το ανοσοποιητικό.

Oι ερευνητές εστίασαν στα κύτταρα Τ που παίζουν σημαντικό ρόλο στη νόσο και είναι επίσης σημαντικά στην κύηση.

Η νέα έρευνα συνέκρινε 11 έγκυες με πολλαπλή σκλήρυνση με 7 έγκυες χωρίς τη νόσο. Οι επιστήμονες πήραν δείγματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κύηση.

Αφού εντόπισαν τα γονίδια που ρυθμίζουν τα Τ κύτταρα, μελέτησαν τη δραστηριότητά τους σε διάφορες περιόδους κατά τη διάρκεια της κύησης.

Η Sandra Hellberg από το Πανεπιστήμιο Linkoping, δήλωσε ότι προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν διαφορές μεταξύ των ομάδων, κατά την εγκυμοσύνη, καθώς φαίνεται ότι το ανοσοποιητικό μιας εγκύου με την πάθηση μοιάζει περίπου με αυτό μιας υγιούς εγκύου.

Η κύηση επηρεάζει τα δίκτυα αλληλεπιδρώντων γονιδίων, ανακάλυψαν οι ερευνητές και αυτά σε μεγάλο μέρος συνδέονται με τη νόσο και με σημαντικές διαδικασίες στο ανοσοποιητικό.

Το δίκτυο γονιδίων που επηρεάζονται στην κύηση περιλάμβανε και γονίδια που ρυθμίζονταν από τις ορμόνες της κύησης - ιδιαίτερα την προγεστερόνη.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές συμβαίνουν το τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και τότε βελτιώνονται περισσότερο τα συμπτώματα των εγκύων με πολλαπλή σκλήρυνση. Αυτές οι αλλαγές συχνά αναστρέφονται μετά την κύηση. Η δραστηριότητα της νόσου επιστρέφει στο σημείο που ήταν πριν την κύηση.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση Journal of Neuroinflammation.