ΥΓΕΙΑ

Έκθεση σε ραδόνιο: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Σινάνη Αικατερίνη

Το ραδόνιο αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία καρκίνου του πνεύμονα.

Έκθεση σε ραδόνιο: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η έκθεση σε αυτό το αόρατο, άοσμο αέριο συνδέεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η μελέτη διαπίστωσε αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού σε μεσήλικες και ηλικιωμένες γυναίκες που εκτέθηκαν σε υψηλές και μέτριες συγκεντρώσεις του αερίου σε σύγκριση με εκείνες που εκτέθηκαν σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις.

Το ραδόνιο είναι ένα φυσικό ραδιενεργό αέριο που παράγεται όταν μέταλλα, όπως το ουράνιο ή το ράδιο, διασπώνται στα πετρώματα και το έδαφος. Το αέριο μπορεί να εισέλθει στα σπίτια μέσω ρωγμών στους τοίχους και στα δάπεδα των υπογείων, των κατασκευαστικών αρμών και των κενών γύρω από τους σωλήνες.

«Το ραδόνιο είναι ένας εσωτερικός ατμοσφαιρικός ρύπος που μπορεί να ανιχνευθεί μόνο μέσω δοκιμών που μετρούν τις συγκεντρώσεις του στα σπίτια», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης Eric A. Whitsel, από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

«Η έρευνά μας διαπίστωσε αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου μεταξύ των συμμετεχόντων που εκτέθηκαν σε ραδόνιο σε συγκεντρώσεις πάνω από δύο pCi/lt (πικο-κιουρί ανά λίτρο)» πρόσθεσε.

Στη μελέτη συμμετείχαν 158.910 γυναίκες μέσης ηλικίας 63 ετών, οι οποίες δεν είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο κατά την έναρξη της μελέτης. Παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο για 13 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, σημειώθηκαν 6.979 εγκεφαλικά επεισόδια.

Για να προσδιορίσουν την έκθεση στο ραδόνιο, οι ερευνητές συνέδεσαν τις διευθύνσεις των κατοικιών των συμμετεχουσών στη μελέτη με δεδομένα συγκέντρωσης ραδονίου από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA).

Η EPA συνιστά οι μέσες συγκεντρώσεις ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους να μην υπερβαίνουν τα τέσσερα πικο-κιουρί ανά λίτρο (pCi/L). Για τόσο υψηλές συγκεντρώσεις, η EPA συνιστά την εγκατάσταση συστήματος μετριασμού του ραδονίου στα σπίτια.

Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Στην ομάδα με τα υψηλότερα επίπεδα ανήκαν σπίτια σε περιοχές όπου οι μέσες συγκεντρώσεις ραδονίου ήταν πάνω από τέσσερα pCi/L. Για τη μεσαία ομάδα οι συγκεντρώσεις κυμαίνονταν μεταξύ δύο και τεσσάρων pCi/L, ενώ στη χαμηλότερη ομάδα οι συγκεντρώσεις ήταν κάτω από δύο pCi/L.

Στην ομάδα με την υψηλότερη έκθεση σε ραδόνιο, σημειώθηκαν 349 εγκεφαλικά επεισόδια ανά 100.000 ανθρωποέτη σε σύγκριση με 343 εγκεφαλικά επεισόδια στη μεσαία ομάδα και 333 εγκεφαλικά επεισόδια στην ομάδα με τη χαμηλότερη έκθεση. Τα ανθρωποέτη αντιπροσωπεύουν τόσο τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν σε μια μελέτη, όσο και το χρονικό διάστημα που περνάει κάθε άτομο στη μελέτη.

Αφού λήφθηκαν υπόψιν παράγοντες όπως το κάπνισμα, ο διαβήτης και η υψηλή αρτηριακή πίεση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχουσες στην ομάδα με τα υψηλότερα επίπεδα ραδονίου, είχαν 14% αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με εκείνες που ανήκαν στην ομάδα με τη χαμηλότερη έκθεση. Όσες βρίσκονταν στη μεσαία ομάδα, είχαν 6% αυξημένο κίνδυνο.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Neurology.