ΥΓΕΙΑ

Τα οφέλη του τάι τσι για τους καρκινοπαθείς

Σινάνη Αικατερίνη

Ερευνητές στην Ιατρική Σχολή LKS του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ διαπίστωσε τις θετικές επιδράσεις του τάι τσι και της αερόβιας άσκησης στην ποιότητα του ύπνου, την ψυχολογική ευεξία, τη σωματική λειτουργία και τον κιρκάδιο ρυθμό σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα.

Τα οφέλη του τάι τσι για τους καρκινοπαθείς

Η μελέτη, που διεξήχθη σε διάστημα τεσσάρων ετών, ανακάλυψε πρόσθετα πλεονεκτήματα όσον αφορά τη βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης ενός έτους και τη μείωση της κόπωσης.

Η έρευνα κατέδειξε τις αξιοσημείωτες δυνατότητες του τάι τσι ως μη φαρμακολογική παρέμβαση για τη βελτίωση της επιβίωσης σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα.

Υπογραμμίζει δε τη σημασία της ενσωμάτωσης της σωματικής δραστηριότητας, ιδίως του τάι τσι, στο θεραπευτικό σχέδιο για την ενίσχυση της ολιστικής υγείας αυτού του ευάλωτου πληθυσμού.

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο διαδεδομένος καρκίνος και η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στο Χονγκ Κονγκ από το 2019. Οι ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα αντιμετωπίζουν συχνά διαταραχές του ύπνου και συναφή ψυχολογικά συμπτώματα, τα οποία επηρεάζουν τη συνολική επιβίωση και την ποιότητα ζωής τους. Οι φαρμακολογικές παρεμβάσεις μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες που επιδεινώνουν σημαντικά τα συμπτώματα που σχετίζονται με τον καρκίνο.

Για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, η ερευνητική ομάδα του HKUMed διερεύνησε μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις, με τη σωματική άσκηση να αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη επιλογή λόγω της ασφάλειας, της προσιτής τιμής και των ποικίλων πλεονεκτημάτων της.

Η ερευνητική ομάδα διεξήγαγε μια μετα-ανάλυση για να εξετάσει τις επιδράσεις των αερόβιων ασκήσεων και των ασκήσεων νου-σώματος, δύο ευρέως αναγνωρισμένων μορφών σωματικής άσκησης, οι οποίες διαφέρουν ως προς την ένταση και τον τρόπο.

Η μελέτη έδειξε σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ύπνου μεταξύ των καρκινοπαθών που αντιμετώπιζαν προβλήματα ύπνου. Ωστόσο, τα συγκριτικά αποτελέσματα αυτών των ασκήσεων σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα παραμένουν ασαφή.

Οι ερευνητές ενέταξαν στη μελέτη μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Σεπτεμβρίου 2022, 226 ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα που νοσηλεύονταν σε τρία δημόσια νοσοκομεία στο Χονγκ Κονγκ. Κατανεμήθηκαν τυχαία σε μία από τις τρεις ομάδες: τάι τσι, αερόβια άσκηση ή ομάδα ελέγχου αυτοδιαχείρισης. Η ομάδα τάι τσι παρακολούθησε μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα για 16 εβδομάδες. Η ομάδα αερόβιας άσκησης παρακολούθησε μαθήματα δύο φορές το μήνα για το ίδιο διάστημα, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες όπως περπάτημα σε διάδρομο, στατικό ποδήλατο και ασκήσεις αντίστασης.

Η μελέτη αξιολόγησε πολλαπλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της υποκειμενικής ποιότητας του ύπνου, των αντικειμενικών παραμέτρων του ύπνου, της ψυχολογικής δυσφορίας, της κόπωσης, της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, της σωματικής λειτουργίας, του κιρκάδιου ρυθμού και των ποσοστών επιβίωσης ενός έτους μεταξύ των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο η ομάδα του τάι τσι όσο και η ομάδα αερόβιας άσκησης παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του ύπνου, το άγχος, την κατάθλιψη, την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, τη σωματική λειτουργία, τον αριθμό των βημάτων και τον κιρκάδιο ρυθμό τόσο την εβδομάδα 16 όσο και την εβδομάδα 52 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Το τάι τσι επέδειξε ανώτερα οφέλη από την αερόβια άσκηση όσον αφορά την ποιότητα του ύπνου, τη μείωση της κόπωσης και την ισορροπία.

Η μελέτη διαπίστωσε 65% χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας στην ομάδα του τάι τσι σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ενασχόληση με το τάι τσι μπορεί ενδεχομένως να προσφέρει καλύτερη επιβίωση σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα.

«Η έμφαση που δίνει το τάι τσι στη σύνδεση νου-σώματος προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση που υπερβαίνει τη σωματική άσκηση και μόνο. Οι διαλογιστικές πτυχές του τάι τσι μπορεί να βοηθήσουν τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν την ψυχολογική δυσφορία, να μειώσουν το άγχος και να βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα ζωής τους και το ποσοστό επιβίωσης ενός έτους», δήλωσε η Δρ. Naomi Takemura.

Η μελέτη ανοίγει νέους δρόμους για την υποστηρικτική φροντίδα στη διαχείριση του καρκίνου και υπογραμμίζει τη σημασία μιας πολυδιάστατης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του καρκίνου.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA Oncology.