ΥΓΕΙΑ

Μετφορμίνη: Το αντιδιαβητικό φάρμακο που επιβραδύνει την ανάπτυξη του καρκίνου

Σινάνη Αικατερίνη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Flinders, στην Αυστραλία, ανέλυσαν τον τρόπο που μια αντιδιαβητική θεραπεία θα μπορούσε να βοηθήσει στον έλεγχο της ανάπτυξης των όγκων, ανοίγοντας ενδεχομένως το δρόμο για το σχεδιασμό καλύτερων θεραπειών για τον καρκίνο.

Μετφορμίνη: Το αντιδιαβητικό φάρμακο που επιβραδύνει την ανάπτυξη του καρκίνου

Η νέα μελέτη διερεύνησε τι συμβαίνει όταν η μετφορμίνη, ένα φάρμακο για τον διαβήτη τύπου 2, χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των καρκινικών κυττάρων του παχέος εντέρου, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων θεραπειών για τον καρκίνο.

Προηγούμενες επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η λήψη μετφορμίνης συμβάλλει στην προστασία των ασθενών με διαβήτη από την ανάπτυξη ορισμένων μορφών καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Οι ερευνητές στο πανεπιστήμιο Flinders προσπάθησαν να κατανοήσουν πώς η λήψη μετφορμίνης επηρεάζει τα καρκινικά κύτταρα και πώς αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει σε μελλοντικές θεραπείες του καρκίνου.

«Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές, αναλύσαμε πώς η μετφορμίνη συμβάλλει στο να σταματήσει η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός των καρκινικών κυττάρων του παχέος εντέρου, ελέγχοντας ορισμένα “μονοπάτια” στο εσωτερικό των κυττάρων που βοηθούν στη ρύθμιση της ανάπτυξης και της διαίρεσης», λέει η επικεφαλής συγγραφέας Δρ. Ayla Orang από το Κολέγιο Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Flinders.

«Είναι σημαντικό ότι η εργασία μας έχει δείξει ότι η μετφορμίνη χρησιμοποιεί μικρά κομμάτια RNA (που ονομάζονται microRNAs) για να λειτουργήσει ως “διακόπτης” και να απενεργοποιήσει ορισμένα γονίδια που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και τη διαίρεση των κυττάρων, οπότε είναι πιθανό ότι τα ευρήματά μας θα μπορούσαν τελικά να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μιας νέας στοχευμένης θεραπείας του καρκίνου. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι η μετφορμίνη αυξάνει τα επίπεδα ορισμένων microRNAs, όπως τα miR-2110 και miR-132-3p, τα οποία στη συνέχεια στοχεύουν συγκεκριμένα γονίδια και επιβραδύνουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη των όγκων. Με αυτές τις πληροφορίες μπορεί να είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε νέες θεραπείες για τον καρκίνο που στοχεύουν σε μόρια RNA (όπως τα microRNA)».

Η έρευνα χρησιμοποίησε προηγμένες τεχνικές για να μελετήσει τα microRNAs, καθώς και ολόκληρο το σύνολο των γονιδίων που εκφράζονται στα καρκινικά κύτταρα του παχέος εντέρου, για να βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η μετφορμίνη επηρεάζει τα κύτταρα.

Η μετφορμίνη αύξησε τα επίπεδα ορισμένων microRNAs (miR-2110 και miR-132-3p) που στοχεύουν ένα συγκεκριμένο γονίδιο (PIK3R3).

Αυτή η διαδικασία βοηθά στην επιβράδυνση της ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων και σταματά τον πολύ γρήγορο πολλαπλασιασμό τους. Ένα άλλο γονίδιο (STMN1) στοχοθετήθηκε επίσης από διαφορετικά microRNAs, τα οποία οδήγησαν σε βραδύτερη ανάπτυξη των κυττάρων και σε καθυστέρηση του κυτταρικού κύκλου.

Οι επικεφαλής συγγραφείς της μελέτης καθηγητές Michael Michael και Janni Petersen λένε ότι τα αποτελέσματα αποτελούν ένα βήμα προς την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η μετφορμίνη διαταράσσει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση του καρκίνου.

«Η έρευνά μας παρέχει νέες πληροφορίες για τους μοριακούς μηχανισμούς του τρόπου δράσης της μετφορμίνης και για το πώς θα μπορούσαμε να στοχεύσουμε γονίδια που είναι υπεύθυνα για τη μετατροπή των φυσιολογικών κυττάρων σε καρκινικά. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει τη δυνατότητα της μετφορμίνης ως προληπτικού παράγοντα για τη μείωση της ανάπτυξης του καρκίνου στο έντερο και την ανάδειξη των βασισμένων σε RNA θεραπειών ως μια νέα πολλά υποσχόμενη οδό για τη διερεύνηση της κλινικής αποτελεσματικότητας αυτών των ευρημάτων. Πρέπει να διερευνήσουμε περαιτέρω τα πιθανά θεραπευτικά οφέλη της στόχευσης συγκεκριμένων miRNA ή μονοπατιών με τη χρήση θεραπειών με βάση το RNA για τη θεραπεία του καρκίνου. Έχοντας χρησιμοποιήσει τη μετφορμίνη για την αποκάλυψη του μεταβολισμού στα καρκινικά κύτταρα, το επόμενο στάδιο της έρευνας επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα κυτταρικά μονοπάτια, τα οποία θα πρέπει να οδηγήσουν σε μελέτες σε ζώα και στη συνέχεια σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους» καταλήγουν οι ερευνητές.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό Cancers.