ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΕΝΙ- ΕΟΠΥΥ: ναι στην απεργία χωρίς να χαθούν θέσεις εργασίας

Στηρίζει τις κινητοποιήσεις των γιατρώντου Οργανισμού, η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ,  επισημαίνοντας ότι δενπρέπει να χαθεί ούτε μία θέση εργασίας, καθώς η ΠΦΥ έχει ανάγκη από μεγάλοαριθμό επιστημόνων στην περιφέρεια.
ΕΝΙ- ΕΟΠΥΥ: ναι στην απεργία χωρίς να χαθούν θέσεις εργασίας

Στηρίζει τις κινητοποιήσεις των γιατρώντου Οργανισμού, η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, επισημαίνοντας ότι δενπρέπει να χαθεί ούτε μία θέση εργασίας, καθώς η ΠΦΥ έχει ανάγκη από μεγάλοαριθμό επιστημόνων στην περιφέρεια.

Η ΕΝΙΕΟΠΥΥ τονίζει ότι είναι υπέρ της μεταρρύθμισης στον ΕΟΠΥΥ, προσθέτοντας, ότι στηρίζειτις κινητοποιήσεις των ιατρών και των λοιπών εργαζομένων στις δομέςτου πρώην ΙΚΑ, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να χαθεί καμία θέση εργασίας. Θαφροντίσει δε, να πετύχει η κινητοποίηση των συναδέλφων χωρίς να ταλαιπωρηθούνοι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και χωρίς να κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνει ότι 5.000 ιατρεία συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥιατρών σε όλη την Ελλάδα δέχονται το σύνολο των ασφαλισμένων, έχοντας τη δυνατότηταγια 58.000 επισκέψεις ημερησίως, ελπίζοντας με αυτό τον τρόπονα στηρίξουν τις κινητοποιήσεις των συναδέλφων του πρώην ΙΚΑ, χωρίς ναταλαιπωρηθούν οι ασθενείς.

Πάγια θέση της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ είναι ότι υπάρχει ανάγκη τολμηρήςμεταρρύθμισης στον ΕΟΠΥΥ με νέες πολιτικές που θα έχουν ως βασικούςάξονες τα παρακάτω:

- Όχι στον περιορισμό πρόσβασης των ασφαλισμένων σε εξειδικευμένους ιατρούς- Ναι στον οικογενειακό ιατρό ως δικαίωμα και όχι ως υποχρέωση τουασφαλισμένου.

- Ανοικτός ΕΟΠΥΥ σε όλους τους ιατρούς και σε όλους τους πολίτες. Οι άνεργοικαι οι ανασφάλιστοι δικαιούνται ως πολίτες αυτής της χώρας να έχουν τις βασικέςπαροχές με κάλυψη του κόστους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

- Ναι στα Κέντρα Υγείας 24 λειτουργίας, με διατήρηση των θέσεων εργασίας.

- Η πρόσβαση στα νοσοκομεία θα πρέπει να γίνεται μετά από επίσκεψη σε ιατρότης ΠΦΥ, εκτός βέβαια από τα έκτακτα περιστατικά και όσα διακομίζονται μέσωΕΚΑΒ.

- Αμοιβή των ιατρών κατά πράξη και περίπτωση. Όχι στην ισοπεδωτική αμοιβή μεαντιμισθία. Κατάργηση του πλαφόν των 200 επισκέψεων. Συμμετοχή στην κλινικήεπίσκεψη, όπως εφαρμόζεται ήδη στα κέντρα υγείας και στα δημόσια νοσοκομεία.

- Κεντρικός πυλώνας της ΠΦΥ είναι το ιδιωτικό ιατρείο σε συνεργασία με τοδημόσιο δίκτυο των κέντρων υγείας.

- Εφαρμογή συστημάτων κινήτρων και αντικινήτρων για περιορισμό της προκλητήςζήτησης υπηρεσιών υγείας και της υπερσυνταγογράφησης.

- Κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή.

- Το 15% του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ να δοθεί στην ΠΦΥ από το 8% που είναισήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σεπραγματικό διάλογο με σκοπό την εξεύρεση κοινώς αποδεκτών λύσεων μεεπίκεντρο τους ασφαλισμένους αλλά και τους λειτουργούς της υγείας.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ