ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Επανασυγκροτείται το ειδικό σώμα των γιατρών των ΚΕ.Π.Α.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική διάταξη, οι ιατροί που ήταν ενταγμένοι στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
Επανασυγκροτείται το ειδικό σώμα των γιατρών των ΚΕ.Π.Α.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική διάταξη, οι ιατροί που ήταν ενταγμένοι στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. αυτοδίκαια υπάγονται σε αυτό, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους συμμετέχοντας στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.


Με βάση τη νομοθετική διάταξη προβλέπεται επιπροσθέτως η δυνατότητα συμμετοχής τους σε περισσότερες υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., από αυτές που συμμετείχαν έως τώρα ανά μήνα, με σκοπό τη δραστική μείωση του χρόνου αναμονής των εκκρεμών αιτημάτων.


Στο πλαίσιο αυτό, για το διάστημα από 20 έως 28 Φεβρουαρίου έχουν προγραμματιστεί 540 επιτροπές, για την εξέταση 11.734 αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας.


Για το μήνα Μάρτιο έχουν προγραμματιστεί 1.393 επιτροπές για την εξέταση 28.917 αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας.