ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Εξώδικο Κλινικών στον ΕΟΠΥΥ, για μαζική διαγραφή χρεών με την δικαιολογία του συμψηφισμού

Εξώδικο στην διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, με αφορμή τις πρόσφατες βεβαιώσεις φόρου, όπου εμφανίζονται ως εξοφλημένες οι οφειλές του Οργανισμού προς τους παρόχους, χωρίς να έχουν εκδοθεί πιστωτικά τιμολόγια από αυτούς, γίνονται παρακρατήσεις υπέρ τρίτων, συμψηφισμοί με clawback και rebate και εμφανίζεται μηδενική οφειλή του ΕΟΠΥΥ προς τις κλινικές. Με δύο λόγια δηλαδή, έχουν διαγραφεί μαζικά όλα τα χρέη για τα έτη 2012, 2013 και 2014. 

Εξώδικο Κλινικών στον ΕΟΠΥΥ, για μαζική διαγραφή χρεών με την δικαιολογία του συμψηφισμού

Η Ένωση απαιτεί, ότι σε περίπτωση που η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και ειδικότερα ο πρόεδρός του κ. Δημ. Κοντός δεν απαντήσει μέσα σε τρεις ημέρες, τότε θα προσφύγει στον Εισαγγελέα, καθώς πρόκειται για παράνομη πράξη. Ο πρόεδρος της ΠΕΙΚ κ. Γρηγόρης Σαραφιανός, εκτιμά ότι από τη μαζική παραγραφή των οφειλών για τα έτη 2012, 2013 και 2014 ο κλάδος ζημιώνεται συνολικά με το ποσό των 300 εκατ. ευρώ, την ώρα μάλιστα, που έχει καταβάλλει τον ΦΠΑ.

Να σημειωθεί ακόμη, ότι ουδέποτε η Ένωση ενημερώθηκε για την πρόθεση συμψηφισμών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται παλαιότερες οφειλές, για τις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψιν οι έλεγχοι και ούτε έχει γίνει εκκαθάρισή τους.

Αναλυτικά, στο εξώδικο αναφέρονται τα εξής:
«Εξ' αφορμής της παραλαβής, πρόσφατα, των βεβαιώσεων παρακρατηθέντος φόρου από τον οργανισμό σας παρατηρήσαμε τα εξής:

1) Εμφανίζετε, στις βεβαιώσεις αυτές, τη συνολική οφειλή σας (προ clawback και rebate) ως πληρωμένη (!!!) και χορηγείτε στις κλινικές – μέλη μας βεβαίωση με τον παρακρατούμενο επί των ποσών αυτών φόρο (8%) και τις κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ (3,072 % περίπου). Ως γνωστόν οι κρατήσεις γίνονται μόνο όταν καταβάλλονται τα σχετικά ποσά (και μόνο).
2) Προβαίνετε, κατόπιν, σε συμψηφισμό του ποσού που προκύπτει μετά τις κρατήσεις (φόρου και ΜΤΠΥ), με τα ποσά που έχετε υπολογίσει ως clawback και rebate έτσι ώστε να εμφανίζετε (ψευδώς) μηδενική οφειλή !

Η πρακτική σας αυτή είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ και εφόσον δεν ανασκευάσετε εντός 3 εργασίμων ημερών, καθίσταται πρόδηλος και ο δόλος ζημίας των μελών μας, αναγκάζοντάς μας να προσφύγουμε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ζητώντας την ποινική δίωξη κάθε εμπλεκομένου.

Σας αναφέρουμε επί των ανωτέρω θεμάτων:

1) Στο από 25/2/2015 Δελτίο Τύπου του Προέδρου του Οργανισμού σας αναφέρετε ότι «οι βεβαιώσεις φόρου, λοιπόν, περιλαμβάνουν το σύνολο των τιμολογίων που εξοφλήθηκαν είτε με απευθείας πληρωμή είτε μέσω της διαδικασίας συμψηφισμού». Δηλαδή θεωρείτε ότι η εφαρμογή του clawback και του rebate συνιστά «εξόφληση» απαιτήσεων και ότι σας δίνεται το δικαίωμα να μας επιβάλετε κρατήσεις (φόρου και υπέρ τρίτων).

2) Επικαλείστε την ΠΟΛ 1191/12.8.2014 την ίδια στιγμή που ο Οργανισμός σας δεν έχει ζητήσει πιστωτικά τιμολόγια, και ενώ πολλές υπηρεσίες σας αρνούνται να παραλάβουν όσα πιστωτικά τιμολόγια εξέδωσαν τα μέλη μας, κατ' εφαρμογή της ως άνω ΠΟΛ.

3) Μας προκαλείτε με τις παράνομες ενέργειές σας τεράστια οικονομική ζημία, αφού έχουμε χρεωθεί και αναγκαστεί να καταβάλουμε τον αναλογούν ΦΠΑ επί ποσών που «συμψηφίζετε» και δεν μας καταβάλλετε, χωρίς δυνατότητα αναζήτησής της επιστροφής αυτών.

4) Στο ανωτέρω δελτίο τύπου σας αναφέρετε ότι έχετε προβεί σε συμψηφισμούς. Όμως ΟΥΔΕΠΟΤΕ μας κοινοποιήσατε την απαραίτητη κατ' άρθρο 441 ΑΚ πρόταση συμψηφισμού (οπότε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, η ενοχική σχέση αποσβήνεται όσον αφορά το μέρος της ενοχής που καλύπτεται από τον συμψηφισμό) με αποτέλεσμα η τυχόν πρόθεσή σας περί συμψηφισμού να μην έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

5) Αγνοείτε, όπως προκύπτει από τις ενέργειές σας, τις εκδοθείσες προσωρινές διαταγές προέδρων και αποφάσεις τμημάτων Αναστολών των Διοικητικών Δικαστηρίων που απαγορεύουν τον συμψηφισμό (μεταξύ άλλων) των ποσών clawback και rebate έτους 2013 πλήθους μελών μας και παρά ταύτα – κατά παράβαση των δικαστικών αποφάσεων διενεργείτε το σχετικό (παράνομο) «συμψηφισμό».

6) Προβαίνετε σε «συμψηφισμό» και παρακρατηθέντων ποσών παλαιότερων ετών, τα οποία «συμψηφίζετε» και αυτά, καίτοι δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος και εκκαθάριση.

Μετά ταύτα είναι πρόδηλη η ζημία των μελών μας από τις ανωτέρω έκνομες ενέργειες του Οργανισμού σας.
Σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη μας, εξ' ονόματος ενός εκάστου των οποίων σας αποστέλλουμε την παρούσα, ουδόλως αποδέχονται οποιαδήποτε πράξη συμψηφισμού, θεωρώντας τις ενέργειές σας παράνομες και ανίσχυρες χωρίς έννομα αποτελέσματα.

Διαμαρτυρόμαστε για την πρακτική σας αυτή και ζητάμε:
1) Την άμεση απόσυρση των σχετικών φορολογικών βεβαιώσεων και την αντικατάστασή τους με ορθές χωρίς την διενέργεια των παράνομων κρατήσεων.
2) Τη διόρθωση των σχετικών λογιστικών εγγράφων σας.
3) Την παράλειψη διενέργειας παράνομων συμψηφισμών στο μέλλον.
4) Το σεβασμό των εκδοθέντων δικαστικών αποφάσεων.

Σας γνωρίζουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προκειμένου να προστατευτούμε από τις ενέργειές σας και να ζητήσουμε την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων».

Διαβάστε ακόμη:

Ο Παν. Κουρουμπλής αλλάζει άρδην το τοπίο μεταξύ ΕΟΠΥΥ, κλινικών & ασφαλιστικών εταιρειών