ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Στα κάγκελα οι πρώην γιατροί του ΕΟΠΥΥ για το χρονοεπίδομα

Στα κάγκελα βρίσκονται για ακόμη μία φορά οι πρώην γιατροί του ΕΟΠΥΥ που αποφάσισαν να παραμείνουν στο σύστημα,  ως εργαζόμενοι με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους και ο υπολογισμός του χρονοεπιδόματος δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς δεν έχει εκτιμηθεί η παράμετρος που αφορούν το κόστος.

Στα κάγκελα οι πρώην γιατροί του ΕΟΠΥΥ για το χρονοεπίδομα

Αυτό έχει γίνει γνωστό, από μία σειρά συναντήσεων που είχε ομάδα της Ομοσπονδίας Συλλόγου Υγεινομικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΥΠ – ΕΟΠΥΥ) με τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας.

Η ομάδα απαρτίζεται από τα μέλη του συμβουλίου Α. Αποστολόπουλο, Δ. Κεμενέ, Κ Αγγιστριώτη και Γ. Ατματζίδης και έχει ως σκοπό να παρακολουθεί την κατάρτιση της σχετικής τροπολογίας. Με βάση την τροπολογία, θα γίνει αναγνώριση της προϋπηρεσίας των γιατρών και έτσι, αναμένεται να υπολογιστεί το χρονοεπίδομα, προκειμένου στην συνέχεια, να γίνει το συντομότερο δυνατό, η πλήρης μισθολογική ένταξή τους στο ΕΣΥ.

Από τις επαφές της ομάδας με διευθυντικά στελέχη του υπουργείου Υγείας, προκύπτουν τα παρακάτω:

- Η τροπολογία έχει διαμορφωθεί και έχει τεθεί υπό την έγκριση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας.

- Εκκρεμεί η πλήρης καταγραφή του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και της προϋπηρεσίας του καθενός, ώστε να γίνει ακριβής υπολογισμός και έγκριση της δημοσιονομικής δαπάνης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις υπηρεσίες του υπουργείου, οι αποφάσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) της 19ης και της 31ης Δεκεμβρίου 2014, για ένταξη στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ διαμορφώθηκαν βεβιασμένα, καθώς δεν συνοδεύονται από το ακριβές υπολογισμένο ποσό, μέσω των εγκριτικών πράξεων της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και συνεπώς πρέπει να γίνει νέος ακριβής υπολογισμός.

Διαβάστε ακόμη:

ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ Αττικής ΠΕΔΥ: Οι ευθύνες του κ. Οδ. Κωνσταντινόπουλου για την καταστροφή της υγείας

ΕΟΠΥΥ: Το σχέδιο διάσωσης του Οργανισμού κομμάτι της κοινωνικής ανατροπής;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ