ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Όχι ΠΙΣ στην οριζόντια ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων από τον ΕΟΠΥΥ

Απορρίπτει ο ΠΙΣ αναφανδόν την πρόταση του ΕΟΠΥΥ περί ανακοστολόγησης των ιατρικών πράξεων, θεωρώντας της ως ένα οριζόντιο μέτρο, το οποίο εκτός από τους ασφαλισμένους, πλήττει ουσιαστικά και τη λειτουργία των Ιδιωτικών Εργαστηρίων και Κέντρων. Αντίθετα, το κορυφαίο θεσμικό όργανο των γιατρών σημειώνει ότι λύση αποτελεί η πλήρης κοστολόγηση από το ΚΕ.Σ.Υ. όλων των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Όχι ΠΙΣ στην οριζόντια ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων από τον ΕΟΠΥΥ

Ήδη σχετική επιστολή, απέστειλαν ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του ΠΙΣ κ.κ. Μιχ. Βλασταράκος και Δημ. Βαρνάβας προς την διοίκηση του Οργανισμού.

Αναλυτικά, η επιστολή έχει ως εξής:

Προς τον ΑΠ: 957
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΝΤΟ
Ενταύθα

Κύριε Πρόεδρε,
Απαντώντας στο υπ΄αριθμ.πρωτ. οικ.13120/7.4.2015 έγγραφό σας με θέμα: «Αποστολή πρότασης ανακοστολόγησης διαγνωστικών εξετάσεων στον Π.Ι.Σ», με το οποίο μας ζητάτε παρατηρήσεις, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17.4.2015, αλλά και μετά από εισήγηση των Οργανώσεων στις οποίες κοινοποιείται, απορρίπτουμε την πρόταση περί ανακοστολόγησης των ιατρικών πράξεων, θεωρώντας της ως ένα οριζόντιο μέτρο, το οποίο πλήττει ουσιαστικά τη λειτουργία των Ιδιωτικών Εργαστηρίων και Κέντρων, αλλά και έχει επιπτώσεις στην περίθαλψη των ασφαλισμένων.

Η πλήρης κοστολόγηση από το ΚΕ.Σ.Υ. όλων των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα δημογραφικά δεδομένα, αποτελεί τη λύση, η οποία θα πρέπει να προχωρήσει και μέσα από την οποία ο ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να προβεί στις αναγκαίες του ενέργειες.

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΙΧΑΗΛ Π.ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ