ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Στην Διαύγεια η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την θέση του προέδρου

Μέχρι το μεσημέρι της 20ης Μαΐου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην Διαύγεια την Τετάρτη, από τον υπουργό Υγείας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή.

ΕΟΠΥΥ: Στην Διαύγεια η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την θέση του προέδρου

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτείται γιατί αυτό αναφέρει ρητά ο νόμος. Ωστόσο να θυμίσουμε ότι πριν μερικές εβδομάδες (στις 15 Απριλίου), η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, είχε ανακοινώσει ότι την θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ θα αναλάβει ο λέκτορας του πανεπιστημίου Πειραιά κ. Σωτήρης Μπερσίμης. Η ηγεσία μάλιστα του υπουργείου Υγείας, είχε καταλήξει στο όνομα αυτό, μετά από ένα μεγάλο κύκλο ονοματολογίας υποψηφίων που είχε σημειωθεί, και μετά από την άρνηση του καθηγητή του πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Μιχάλη Χλέτσου, να αναλάβει το τιμόνι του Οργανισμού. Σύμφωνα πάντως με ασφαλείς πληροφορίες, η υποψηφιότητα του Σωτήρη Μπερσίμη, εξακολουθεί «να παίζει σοβαρά»!

Αναφορικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

α. Αίτηση

β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος

γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Νομικών Προσώπων (Τμήμα Β΄) καταχωρεί τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και τις καταθέτει στο Γραφείο του Υπουργού Υγείας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, βάσει του Βιογραφικού Σημειώματος του υποψηφίου που θα επιλεγεί, καθώς και το απόσπασμα ποινικού μητρώου, θα προσκομιστούν αρμοδίως με το διορισμό.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 20/5/2015 και ώρα 15:00.

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Διαβάστε ακόμη:

Αυτός είναι ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ: Σωτήρης Μπερσίμης λέκτορας του παν. Πειραιά

ΕΟΠΥΥ: Οι πληρωμές των παρόχων και η παρέλαση υποψηφίων από το γραφείο του Παν. Κουρουμπλή

Δημ. Κοντός: Η Πολιτεία δεν στήριξε ποτέ τον ΕΟΠΥΥ - στο μισό η χρηματοδότηση για το 2015

Ο ΕΟΠΥΥ στα χρόνια των Θεσμών, η ανάσα των 100 δόσεων και η λύση Δημήτρη Κοντού (;)

Το νομοσχέδιο του υπ.Υγείας με τα πολλά πρόσωπα, με κοινό παρονομαστή το φάρμακο

Θα παρέμβει άραγε ο πρωθυπουργός στο θέμα του ΕΟΠΥΥ και της «θυσίας» του καθ. Μιχ. Χλέτσου;

Αποκλειστικό: Ο καθηγ. Μιχ. Χλέτσος λέει οριστικά όχι στον ΕΟΠΥΥ που δεν θέλει να αλλάξει