ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Οι προϋποθέσεις για το επίδομα αεροθεραπείας των 200 ευρώ

Επίδομα 200 ευρώ, δικαιούνται όσοι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ υποβάλλονται σε αεροθεραπεία. Ειδικότερα, από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως τις 30 Ιουνίου του 2016, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για το επίδομα αεροθεραπείας.

ΕΟΠΥΥ: Οι προϋποθέσεις για το επίδομα αεροθεραπείας των 200 ευρώ

Να σημειωθεί, ότι το επίδομα, δικαιούνται οι πάσχοντες από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού).

Δικαιούχοι είναι επίσης, όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντού, το επίδομα θα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος προσκομίσει:

Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν έχει νοσηλευθεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των 46 ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου.
Γνωμάτευση ιατρού νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών και μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης και μονάδας τεχνητού νεφρού) σχετικής με την πάθηση ειδικότητας.

Με αυτή, θα πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.
ΚΕΠΑ

Για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ οι οποίοι πάσχουν από πνευμονοπάθεια, απαιτείται επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ