ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Με εγκύκλιο στα νοσοκομεία αναζητά νοσήλια από τουρίστες

Να προχωρούν σε χρεώσεις των τουριστών στους οποίους παρέχεται πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια φροντίδα, ζητεί με εγκύκλιό της η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ προς δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.

ΕΟΠΥΥ: Με εγκύκλιο στα νοσοκομεία αναζητά νοσήλια από τουρίστες

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο χάνονται από τους τουρίστες νοσήλια ύψους 25 εκατ. ευρώ, ενώ εισπράττονται περίπου 60 εκατ. Σύμφωνα με τον κ. Κοντό, ο ΕΟΠΥΥ βρίσκεται σε μία διαδικασία διαλειτουργικής σύνδεσης με τα Ταμεία, ώστε να ελέγχεται η ασφαλιστική ικανότητα κάθε πολίτη.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, καλούνται οι υπηρεσίες να δίνουν έμφαση στην ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (ΕΕΕΑ). Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας δεν καλύπτει παροχές σε είδος στις περιπτώσεις που ο σκοπός της προσωρινής διαμονής είναι η ιατρική περίθαλψη η ο τοκετός.

Οι κάτοχοι της εν λόγω κάρτας έχουν πρόσβαση στους γιατρούς και στα διαγνωστικά κέντρα που εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, καλύπτονται από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια των συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών, Κέντρα Υγείας, εξωτερικά ιατρεία δημόσιων νοσοκομείων, Αγροτικά και Περιφερειακά Ιατρεία, τμήματα έκτακτων περιστατικών δημοσίων νοσοκομείων, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης και πιστοποιημένους μη συμβεβλημένους γιατρούς μόνον για ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Για δευτεροβάθμια περίθαλψη, καλύπτονται από ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ και κρατικά νοσοκομεία.

Στους πολίτες που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχεται φροντίδα σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ