ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Ο ΕΟΠΥΥ ζητά πλέον πιστοποιητικό από τις τράπεζες σπέρματος

Αλλαγές στο θέμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής φέρνει με εγκύκλιό της η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, με στόχο να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πιστοποίηση και ασφάλεια στο ευαίσθητο αυτό ζήτημα.

Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Ο ΕΟΠΥΥ ζητά πλέον πιστοποιητικό από τις τράπεζες σπέρματος

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε περιπτώσεις προσπαθειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που γίνονται με σπέρμα δότη, ο ΕΟΠΥΥ ζητά πλέον πιστοποιητικό από τις τράπεζες σπέρματος.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, «προκειμένου για διάθεση σπέρματος, ο δότης πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του, ενώ προκειμένου για διάθεση ωαρίων η δότρια πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας της».

Επιπρόσθετα, «τα τέκνα που προέρχονται από γαμέτες του ίδιου τρίτου δότη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα δέκα, εκτός εάν πρόκειται για γέννηση νέου τέκνου από ζεύγος το οποίο έχει ήδη αποκτήσει τέκνο από γαμέτες του εν λόγω δότη». Επομένως, οι Επιτροπές Εξωσωματικής του Οργανισμού καλύπτονται (όσον αφορά στην ηλικία του δότη και στον αριθμό των τέκνων) εάν οι τράπεζες σπέρματος βεβαιώνουν ότι ο δότης σπέρματος δεν έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του ή εάν τα τέκνα που προέρχονται από γαμέτες του ίδιου τρίτου δότη δεν υπερβαίνουν τα δέκα, εκτός εάν πρόκειται για γέννηση νέου τέκνου από ζεύγος το οποίο έχει ήδη αποκτήσει τέκνο από γαμέτες του εν λόγω δότη.

Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκε η απόφαση 6901 (ΦΕΚ 2639/Β/08-12-2015) η οποία αφορά στην ίδρυση και λειτουργία των τραπεζών κρυοσυντήρησης. Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής θα εκδώσει, με βάση το εν λόγω ΦΕΚ, άδειες λειτουργίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης, γεγονός που θα διευκολύνει τις Επιτροπές του Οργανισμού στην εξέταση των αντίστοιχων περιστατικών.

Τέλος, διευκρινίζεται το γεγονός ότι τα δύο σπερμοδιαγράμματα που απαιτούνται στις περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους κατ’ ελάχιστο 75 ημέρες το ένα από το άλλο, ενώ το παλαιότερο εξ αυτών θα πρέπει να μην απέχει περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία εξέτασης του περιστατικού από την Επιτροπή Εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Διαβάστε ακόμη:

Εξωσωματική γονιμοποίηση: Η διατροφή που προστατεύει τις γυναίκες από τα χημικά των συσκευασιών

Τεχνητή γονιμοποίηση: Πρωτοποριακό τεστ προβλέπει τις πιθανότητες επιτυχίας

Eξωσωματική γονιμοποίηση: Πόσες προσπάθειες χρειάζονται για να «πιάσετε» παιδί

Τσουχτερά πρόστιμα σε Μονάδες Εξωσωματικής από την αρμόδια Εθνική Αρχή