ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ για την χορήγηση φαρμάκων σε ανασφάλιστους: Μόνο οι γιατροί του Δημοσίου θα συνταγογραφούν

Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ για την χορήγηση φαρμάκων σε ανασφάλιστους: Μόνο οι γιατροί του Δημοσίου θα συνταγογραφούν

Μόνο οι γιατροί των δημόσιων δομών υγείας (όπως ήταν αναμενόμενο) θα μπορούν να συνταγογραφούν τα φάρμακα για τους ανασφάλιστους και τους πρόσφυγες, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα λοιπόν, με την εγκύκλιο, στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ και στο claw back, θα συνυπολογίζεται η δαπάνη που αφορά στην κάλυψη των ανασφαλίστων πολιτών.

Απαραίτητη για την χορήγηση φαρμάκων είναι η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, ενώ η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ με εξαίρεση τα φάρμακα υψηλού κόστους τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Για τους δικαιούχους που διαθέτουν ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής καθώς και για τους δικαιούχους της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν για τα φάρμακα που χορηγούνται στους ασφαλισμένους.

Εξάλλου, από τον Ιούνιο και μετά, αναμένεται να καθοριστούν ποιοί τελικα θα είναι οι δικαιούχοι με ετήσιο εισόδημα 2.400 που δεν θα πληρώνουν καθόλου συμμετοχή για τα φάρμακά τους.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη έχει ως εξής:

- για την συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής αρμόδιοι θα είναι αποκλειστικά και μόνον οι γιατροί των δημοσίων δομών υγείας όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Νόμου 4368/2016,

- στους δικαιούχους (όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Νόμου 4368/2016) αποζημιώνονται τα χορηγούμενα φάρμακα που περιλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο των συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Απαραίτητη προϋπόθεση ειναι η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής ενώ η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, με εξαίρεση τα φάρμακα υψηλού κόστους τα οποία εμπίπτουν στον πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Νόμου 3816/2010 και τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ,

- Από τους δικαιούχους του Νόμου 4368/2016 γίνεται η παρακράτηση της νόμιμης συμμετοχής, αλλά και του 1 ευρώ ανά συνταγή βάσει όσων προβλέπονται και τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Με ειδική απόφαση που θα εκδοθεί το αργότερο έως την 1η Ιουνίου αναμένεται να καθοριστούν οι περιπτώσεις των δικαιούχων που απαλλάσσονται από την υποχρεώση καταβολής συμμετοχής στην φαρμακευτική αγωγή,

- οι ιατρικές συνταγές θα υποβάλλονται από τους συμβεβλημένους φαρμακοποιούς κάθε μήνα (ίδιες ημέρες κια στα ίδια σημεία υποβολής των συνταγών των ασφαλισμένων) στον ίδιο φάκελο, αλλά σε ξεχωριστό πακέτο. Δεν απαιτείται η υποβολή διαφορετικής συγκεντρωτικής κατάστασης για τις συνταγές αυτές, απαιτείται όμως η έκδοση ξεχωριστού τιμολογίου με το αιτούμενο ποσό. Τα εμβόλια και τα φάρμακα δεν διαχωρίζονται και τιμολογούνται μαζί στο ίδιο τιμολογίο,

- οι συνταγές θα ελέγχονται αυτοτελώς από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών παράλληλα με τον κανονικό λογαριασμό ΕΟΠΥΥ και θα εκδίδεται ξεχωριστό ένταλμα,

- το ποσό που αφορά στην κάλυψη των δικαιούχων συνυπολογίζεται στην συνολική φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ και στο clawback.