ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Διευκρινίσεις ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη του κόστους της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Διευκρινίσεις που αφορούν στις διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες, δίνει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Διευκρινίσεις ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη του κόστους της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Ειδικότερα, άνδρες με υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό, που εξετάζονται από τις Επιτροπές Υψηλού Κόστους Ειδικών Παθήσεων-Εξωσωματικής του Οργανισμού, θα λαμβάνουν εγκρίσεις για χορήγηση γοναδοτροπινών μόνο εφ’ όσον δεν λαμβάνουν χώρα συγχρόνως, προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης των συζύγων/συντρόφων τους.

Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί προσπάθειες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής της συζύγου/συντρόφου, οι θεραπείες του άνδρα θα συνυπολογίζονται στις συνολικές προσπάθειες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής των συζύγων/συντρόφων τους.

Επιπλέον, οι γυναίκες που εξετάζονται από τις εν λόγω Επιτροπές, λαμβάνουν αποφάσεις, οι οποίες, συνήθως, αφορούν στη διεξαγωγή δύο προσπαθειών πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας ή εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ακολούθως, τα φαρμακεία του Οργανισμού χορηγούν τα σκευάσματα που απαιτούνται ανά προσπάθεια.

Επισημαίνεται το γεγονός, ότι τα σκευάσματα που χορηγούνται αφορούν αυστηρά στη διεξαγωγή μίας προσπάθειας και όχι περισσοτέρων, καθώς πρέπει να μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα, τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, μεταξύ των δύο προσπαθειών. Ασφαλισμένες οι οποίες έχουν κάνει περισσότερες προσπάθειες πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας ή εξωσωματικής γονιμοποίησης, με τα φάρμακα της μίας προσπάθειας, θα παραπέμπονται, προκειμένου να πάρουν τα φάρμακα της επόμενης προσπάθειας της ίδιας εγκριτικής απόφασης, στις Επιτροπές Υψηλού Κόστους Ειδικών Παθήσεων-Εξωσωματικής του Οργανισμού, προκειμένου να αξιολογηθεί ο αριθμός των μονάδων που πρέπει να χορηγηθεί.

Επιπρόσθετα, προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης που λαμβάνουν χώρα από τους θεράποντες γιατρούς, τη στιγμή που οι ενδιαφερόμενες έχουν λάβει από τις αρμόδιες Επιτροπές, εγκρίσεις για διεξαγωγή σπερµατεγχύσεων, θα υπολογίζονται κανονικά ως εξωσωματικές και θα προσμετρώνται στο σύνολο των προσπαθειών εξωσωματικής που δικαιούνται, βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Αναφέρεται επίσης, ότι ορμονικός και ανοσολογικός έλεγχος του ζεύγους που υποβάλλεται σε εξωσωματική γονιμοποίηση, πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, καθώς και ο έλεγχος των ανδρών που υποβάλλονται σε θεραπεία με γοναδοτροπίνες, μπορεί να διενεργείται και σε συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής, εκτός από τα Βιοπαθολογικά/Μικροβιολογικά εργαστήρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ