ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που διαθέτουν έγκριση θα αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που διαθέτουν έγκριση θα αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ

Αποκλειστικά είδη τα οποία έχουν ενταχθεί στο νέο μητρώο του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ)-ΕΟΠΥΥ και διαθέτουν τη σχετική έγκριση θα αποζημιώνει από 1η Ιανουαρίου 2017 ο Οργανισμός.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι εισαγωγείς/κατασκευαστές των παρακάτω κατηγοριών ειδών: συμπληρώματα ειδικής διατροφής, οπτικά, αναπνευστικά, ορθοπαιδικά, ακουστικά βαρηκοϊας, επιθέματα, υλικά αποσιδήρωσης, οστομικά υλικά, καθετήρες, υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης & αιμοκάθαρσης, υλικά σακχαρώδους διαβήτη, αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, λοιπός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, να εγγραφούν και να αιτηθούν την έγκριση των ειδών που διαθέτουν, στο νέο μητρώο ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ, στη διεύθυνση: http://apps.eopyy.gov.gr.

Οι αιτήσεις που θα καταχωρισθούν θα αξιολογηθούν από το ΕΚΑΠΤΥ και τον ΕΟΠΥΥ και στα αντίστοιχα είδη θα αποδοθούν νέοι μοναδικοί κωδικοί μητρώου.

Ρωτήστε τον γιατρό