ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Εγκύκλιος για την αποζημίωση σκευασμάτων διατροφής

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με προμηθευτές σκευασμάτων ειδικής διατροφής δίνει με εγκύκλιο της η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

ΕΟΠΥΥ: Εγκύκλιος για την αποζημίωση σκευασμάτων διατροφής

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, η απόφαση που προέβλεπε την διάθεση των διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς γίνεται μόνο μέσω φαρμακείων και για νοσοκομειακή χρήση, καταργήθηκε και κατόπιν ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με το ποια παραστατικά αγοράς των εν λόγω ειδών τα οποία εκδίδονται από προμηθευτές πλην φαρμακείων δύνανται να γίνονται δεκτά προς απόδοση της σχετικής δαπάνης από τον Οργανισμό.

Ο ΕΟΠΥΥ με την εγκύκλιο του ενημερώνει ότι οι προμηθευτές οφείλουν να έχουν άδεια λειτουργίας ή εγκεκριμένο καταστατικό της εταιρείας επικυρωμένο από την υπηρεσία ΓΕΜΗ του τμήματος Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, απ’ όπου προκύπτει ότι επιτρέπεται η διάθεση και η εμπορία των συγκεκριμένων σκευασμάτων από τον προμηθευτή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ