ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ αλλάζει τον τρόπο αποζημίωσης αναλωσίμων και υλικών

Αποφασισμένη να αλλάξει πολλά πράγματα είναι η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ προς όφελος των ασφαλισμένων αλλά και με στόχο το μεγάλο στοίχημα του εξορθολγισμού των δαπανών. Στα πλαίσια αυτά, ο Οργανισμός, ξεκινά μία νέα διαδικασία αναφορικά με την αποζημίωση υλικών και συγκεκριμένα επιθεμάτων, για μεσογειακή αναιμία, οστομικών, σακχαρώδους διαβήτη, τραχειοστομίας, συσκευές σίτισης, καθετήρες – ουροσυλλέκτες, συσκευές έγχυσης φαρμάκων, ακουστικά βαρηκοΐας, ορθοπεδικά είδη, αναπνευστικές συσκευές και συσκευές Οξυυγονοθεραπείας, σκευάσματα Ειδικής Διατροφής.

Ο ΕΟΠΥΥ αλλάζει τον τρόπο αποζημίωσης αναλωσίμων και υλικών

Σύμφωνα με την νέα διαδικασία, ο Δικαιούχος των παροχών, προσέρχεται σε συμβεβλημένο πάροχο και δίδοντας τη γνωμάτευση παραλαμβάνει (ή του αποστέλλονται) τα αντίστοιχα υλικά και στις ποσότητες που δικαιούται με βάση τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).

Η Γνωμάτευση είναι ηλεκτρονική, πρέπει να είναι συμπληρωμένη (στο σύνολο των πεδίων της), από τους αντίστοιχους κατά περίπτωση ιατρούς, ανάλογα με τη παροχή και ακολουθώντας τις σχετικές εγκυκλίους και κανονισμούς του Οργανισμού.

Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας του Δικαιούχου αποτελεί υποχρέωση του Ιατρού που εκδίδει την γνωμάτευση και γίνεται κατά την διάρκεια έκδοσης της γνωμάτευσης ηλεκτρονικά (ή από το βιβλιάριο υγείας στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώρηση – έκδοση χειρόγραφης γνωμάτευσης).

Ο Δικαιούχος οφείλει, στις περιπτώσεις όπου ο ΕΚΠΥ το ορίζει, να λάβει υπογραφή ελεγκτή Ιατρού, προτού προβεί στην εκτέλεση της Γνωμάτευσης.

Ο συμβεβλημένος πάροχος εκτελεί τις Γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί προς τους Δικαιούχους και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν για την κατηγορία προϊόντων/υλικών χωρίς να δύναται να αλλάξει την κατηγορία των προϊόντων/υλικών ή να εξαργυρώσει αυτές.

Κατά την Εκτέλεση της Γνωμάτευσης οφείλει να προμηθεύσει στους Δικαιούχους προϊόντα που έχουν ενταχθεί στο νέο Μητρώο ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ και έχουν εγκριθεί προς αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ έχουν λάβει μοναδικό αριθμό barcode ανά τεμάχιο.

Ο πάροχος εκτυπώνει το έντυπο Εκτέλεσης, στο οποίο υπογράφει ο Δικαιούχος ή ο παραλαβών των προϊόντων, ενώ παράλληλα εκδίδει το κατάλληλο φορολογικό παραστατικό στον Δικαιούχο για τη συμμετοχή του, όπου αυτή προβλέπεται, από την προμήθεια του προϊόντος ή/και την διαφορά της τιμής από την μέγιστη αποζημιούμενη τιμή του ΕΟΠΥΥ.

Ο Δικαιούχος δεν πληρώνει σε καμία περίπτωση το ποσό που τιμολογείται στον ΕΟΠΥΥ, εκτός από την συμμετοχή του εάν υπάρχει (ή τη διαφορά τιμής) και δεν προσέρχεται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού για απόδοση του ποσού.

Στις περιπτώσεις αποστολής των προϊόντων/υλικών ο πάροχος εκδίδει Δελτίο Αποστολής στα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ με παραλήπτη τον Δικαιούχο (Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Διεύθυνση Αποστολής) το οποίο το συνοδεύει με το έντυπο Εκτέλεσης (επιστρεφόμενο με την υπογραφή του παραλήπτη) καθώς και το σχετικό φορολογικό παραστατικό της συμμετοχής ή/και της διαφοράς τιμής, όπου υπάρχουν.

Οι Δικαιούχοι των παροχών δεν πρέπει να προσέρχονται στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ για να αποζημιωθούν για εκτελέσεις γνωματεύσεων που γίνονται το 2017. Επιπρόσθετα δεν καταβάλλουν κανένα χρηματικό ποσό, πέραν από την προβλεπόμενη συμμετοχή στην προμήθεια του προϊόντος όπου και εφόσον αυτή υπάρχει, όπως αναγράφεται στη Γνωμάτευση.

Να σημειωθεί, ότι οι Εκτελέσεις γίνονται μόνο σε συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος θα ανακοινώσει αναλυτικά και ανά Νομό τους συμβεβλημένους παρόχους ώστε να ενημερωθούν οι Δικαιούχοι για τα σημεία διάθεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ