ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Ερώτηση Μπαργιώτα για την ψηφιοποίηση της υγείας διά χειρός ΕΟΠΥΥ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την ψηφιοποίηση στο χώρο της υγείας, την οποία επιχειρεί ο ΕΟΠΥΥ, απευθύνει ο βουλευτής Λάρισας, κ. Κώστας Μπαργιώτας, τονίζοντας μεταξύ άλλων, «με ποιο τρόπο «ο Οργανισμός γυρίζει σελίδα και εισέρχεται σε μια νέα εποχή», όταν η διαδικασία που ακολουθείται είναι η πλέον χρονοβόρα, κοστοβόρα και γραφειοκρατική, όταν οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας καλούνται να εκτυπώνουν χαρτιά και να τα στέλνουν ταχυδρομικά σε αποθήκη προς ψηφιοποίηση και πόσο θα στοιχίσει η ψηφιοποίηση στον Ασπρόπυργο.

Ερώτηση Μπαργιώτα για την ψηφιοποίηση της υγείας διά χειρός ΕΟΠΥΥ

Όπως αναφέρει ειδικότερα ο βουλευτής, «Σε πρόσφατη συνεδρίαση (21/02/2017) της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, σχετικά με τα πεπραγμένα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ο Πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Σωτήριος Μπερσίμης, αναφέρθηκε –μεταξύ άλλων- στη νέα διαδικασία ελέγχου και τελικής εκκαθάρισης των δαπανών.

Ειδικότερα, ανέφερε «... Η ροή της τελικής εκκαθάρισης γίνεται όλη ηλεκτρονικά και όλα πλέον τα παραστατικά αποστέλλονται σε Κέντρο Διαλογής στον Ασπρόπυργο, αυτή είναι η εικόνα πλέον, εκεί ψηφιοποιούνται και η εκκαθάριση πλέον γίνεται ηλεκτρονικά... Αυτό είναι μία διαδικασία που θα πάρει όλο το 2017, για να γίνει σωστά. Αφού οι κούτες δεν είναι απλά να μετακομίσουν, πρέπει να έρθει και να επικολληθεί ειδικό εξώφυλλο το οποίο θα περιγράφει ποιος είναι ο πάροχος, τι έχει μέσα και δεν θα πρέπει να υπάρχει απώλεια εγγράφων, αφού αυτά τα έγγραφα τεκμηριώνουν δαπάνες παρόχων. Η διαδικασία, λοιπόν, διασφαλίζει τη νομιμότητα της διαδικασίας, απαλλάσσουμε τον οργανισμό από τα έντυπα, προστατεύουμε το δημόσιο χρήμα, βελτιώνουμε το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας».

Στην ερώτηση που απευθύνει ο βουλευτής Λάρισας, κ. Κώστας Μπαργιώτας, αναφέρει τα εξής ερωτήματα:

1) Πως ακριβώς εννοείτε την απογραφειοκρατικοποίηση και την ψηφιοποίηση στο χώρο της υγείας; Με ποιο τρόπο «ο ΕΟΠΥΥ γυρίζει σελίδα και εισέρχεται σε μια νέα εποχή», όταν η διαδικασία που ακολουθείται είναι η πλέον χρονοβόρα, κοστοβόρα και γραφειοκρατική;

2) Για ποια «νέα αρχή» κάνει λόγο ο ΕΟΠΥΥ, όταν οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας καλούνται να εκτυπώνουν χαρτιά και να τα στέλνουν ταχυδρομικά σε αποθήκη προς ψηφιοποίηση;

3) Πόσο θα στοιχίσει η ψηφιοποίηση στον Ασπρόπυργο;

4) Σκοπεύετε και πότε να καθιερώσετε αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική υγεία ... με χαρτοκιβώτια που αποστέλλονται από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υγείας σε αποθήκη στον Ασπρόπυργο για ψηφιοποίηση»

Σε πρόσφατη συνεδρίαση (21/02/2017) της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, σχετικά με τα πεπραγμένα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ο Πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Σωτήριος Μπερσίμης, αναφέρθηκε –μεταξύ άλλων- στη νέα διαδικασία ελέγχου και τελικής εκκαθάρισης των δαπανών.
Ειδικότερα, ανέφερε «Έχουμε στις 31/12/15 100.000 συσσωρευμένες κούπες, μοιρασμένες σε 50 περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, 150.000 υποβολές παρόχων ετησίως, αφορά στους 22.000 παρόχους που κάνουν ουσιαστικά 150.000 υποβολές δαπανών, δηλαδή κάθε μήνα έναν φάκελο, ο καθένας από αυτούς τους 22.000 τον έστελνε στις περιφερειακές διευθύνσεις. 24 εκατ. υποβολές ιατρικών πράξεων, κατ’ έτος και σε 100 εκατ. εκτιμάται ο αριθμός των υποβαλλόμενων σελίδων Α4, δικαιολογητικών. 100 εκατ. σημαίνει περίπου 8,5 εκατομμύρια το μήνα, αυτό είναι το αποτέλεσμα όλου του χαρτιού που ερχόταν. Με το ν. 4368 στις 21 Φεβρουάριο του 2016 θεσμοθετείται η διαδικασία εκκαθάρισης των δαπανών με δειγματοληψία για κάθε πάροχο... Η ροή της τελικής εκκαθάρισης γίνεται όλη ηλεκτρονικά και όλα πλέον τα παραστατικά αποστέλλονται σε Κέντρο Διαλογής στον Ασπρόπυργο, αυτή είναι η εικόνα πλέον, εκεί ψηφιοποιούνται και η εκκαθάριση πλέον γίνεται ηλεκτρονικά... Αυτό είναι μία διαδικασία που θα πάρει όλο το 2017, για να γίνει σωστά. Αφού οι κούτες δεν είναι απλά να μετακομίσουν, πρέπει να έρθει και να επικολληθεί ειδικό εξώφυλλο το οποίο θα περιγράφει ποιος είναι ο πάροχος, τι έχει μέσα και δεν θα πρέπει να υπάρχει απώλεια εγγράφων, αφού αυτά τα έγγραφα τεκμηριώνουν δαπάνες παρόχων. Η διαδικασία, λοιπόν, διασφαλίζει τη νομιμότητα της διαδικασίας, απαλλάσσουμε τον οργανισμό από τα έντυπα, προστατεύουμε το δημόσιο χρήμα, βελτιώνουμε το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας».
Πράγματι, σύμφωνα με την παρ. 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α 21, 21-02-2016) «Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 1.1.2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης». Ακολούθησε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ προς το σύνολο των συμβεβλημένων Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας στην οποία αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι «Ο ΕΟΠΥΥ από σήμερα γυρίζει σελίδα και εισέρχεται σε μια νέα εποχή...». Στις 27/07/2016 ακολούθησε και νέα ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ προς το σύνολο των συμβεβλημένων Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με την οποία «Ο ΕΟΠΥΥ ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο στάδιο της νέας διαδικασίας εκκαθάρισης. Το επόμενο στάδιο του έργου, που είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι η μεταφορά της δραστηριότητας σε ειδικές εγκαταστάσεις όπου θα γίνεται πλέον η παραλαβή και η ψηφιοποίηση των υποβολών και στη συνέχεια θα προωθούνται για αποθήκευση. Η νέα διεύθυνση αποστολής των φακέλων και κιβωτίων είναι: Κέντρο Διαλογής ΕΟΠΥΥ Θέση δύο (2) Πεύκα, Ασπρόπυργος ΤΚ 19300».

Επειδή στην πράξη η πρόοδος σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας (e-health), ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των συναλλαγών είναι οριακή,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πως ακριβώς εννοείτε την απογραφειοκρατικοποίηση και την ψηφιοποίηση στο χώρο της υγείας; Με ποιο τρόπο «ο ΕΟΠΥΥ γυρίζει σελίδα και εισέρχεται σε μια νέα εποχή», όταν η διαδικασία που ακολουθείται είναι η πλέον χρονοβόρα, κοστοβόρα και γραφειοκρατική;
2) Για ποια «νέα αρχή» κάνει λόγο η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, όταν οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας καλούνται να εκτυπώνουν χαρτιά και να τα στέλνουν ταχυδρομικά σε αποθήκη προς ψηφιοποίηση;
3) Πόσο θα στοιχίσει η ψηφιοποίηση στον Ασπρόπυργο;
4) Σκοπεύετε και πότε να καθιερώσετε αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας–Λάρισας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ