ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Καλεί σε νέα αποστολή στοιχείων τους παρόχους που εκτελούν μαστογραφίες

Σε νέα αποστολή των στοιχείων τους προς τον ΕΟΠΥΥ καλούνται οι πάροχοι που εκτελούν μαστογραφίες.

ΕΟΠΥΥ: Καλεί σε νέα αποστολή στοιχείων τους παρόχους που εκτελούν μαστογραφίες

Με την 290/354/22-03-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ καθορίστηκε ασφαλιστική τιμή αποζημίωσης για την ψηφιακή μαστογραφία ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος και πιο συγκεκριμένα:

Α) Αν η ψηφιακή απεικόνιση είναι άμεση (DR) τότε η ασφαλιστική τιμή αποζημίωσης καθορίζεται στην ίδια τιμή με την κρατική, δηλαδή στα 35 ευρώ.

Β) Αν η ψηφιακή απεικόνιση είναι έμμεση (CR) τότε η ασφαλιστική τιμή καθορίζεται στα 30 ευρώ.

Σύμφωνα με το νέο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική για όλους δεδομένου ότι με βάση τα στοιχεία που θα δηλωθούν θα γίνεται και η αποζημίωση. Η καταχώρηση των τύπων του μηχανήματος θα γίνει στο λογισμικό του ΕΟΠΥΥ και αυτόματα το λογισμικό (dapy) κατά την υποβολή/καταχώρηση του παραπεμπτικού της ψηφιακής μαστογραφίας θα εμφανίζει στην οθόνη την αντίστοιχη τιμή αποζημίωσης. Τα στοιχεία που θα δηλωθούν θα ελεγχθούν ως προς την ακρίβειά τους από την υπηρεσία με αντιπαραβολή αυτών με τη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

Η προθεσμία για την συμπλήρωση και αποστολή του πίνακα είναι μέχρι και την 05-05-2017 και ο πίνακας θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική δ/νση d8.t5@eopyy.gov.gr. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας το λογισμικό θα «κλειδώσει» για όσους δεν έχουν δηλώσει στοιχεία και δεν θα μπορούν να υποβληθούν δαπάνες ψηφιακής μαστογραφίας. Σε περίπτωση νέου παρόχου, αλλαγής στοιχείων ή κάποιου που δεν θα συμπληρώσει τον πίνακα εντός της προθεσμίας θα υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης της εξέτασης, μετά όμως από υποβολή γραπτής αίτησης προς τη Δ/νση Συμβάσεων/Τμήμα Συμβάσεων Παρόχων ΠΦΥ, με την οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του μηχανήματος και στην οποία θα έχει επισυναφθεί η σχετική βεβαίωση της Ε.Ε.Α.Α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ