ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Θεραπευτές ειδικής αγωγής: Υποβολή αδειών βεβαιώσεων μέχρι 31/5

Προθεσμία μέχρι τις 21 Μαΐου έχουν οι θεραπευτές ειδικής αγωγής για την υποβολή των αδειών – βεβαιώσεων ασκήσεως επαγγέλματος.

Θεραπευτές ειδικής αγωγής: Υποβολή αδειών βεβαιώσεων μέχρι 31/5

Από την 1η Ιουνίου, δεν θα αποδίδονται δαπάνες για θεραπείες χωρίς την κατάθεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος των θεραπευτών, διευκρινίζει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Υπόχρεοι της υποβολής αδειών - βεβαιώσεων είναι μόνον οι εκτελούντες τις θεραπείες. Οι σφραγίδες των εκτελούντων τις συνεδρίες θεραπευτών, θα πρέπει να αναγράφουν, πέραν των λοιπών στοιχείων, τον αριθμό πρωτοκόλλου αδείας - βεβαίωσης, το έτος έκδοσης και την εκδούσα αρχή (τα στοιχεία δύναται να συμπληρώνονται και χειρόγραφα).

Σχετικά με τους ειδικούς παιδαγωγούς, διευκρινίζεται ότι, δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο που αφορά την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, καθόσον αυτοί είναι παιδαγωγοί, απόφοιτοι των παιδαγωγικών τμημάτων.