ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Φυσικοθεραπευτές: Έκτακτη γενική συνέλευση για τη συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ

Φυσικοθεραπευτές: Έκτακτη γενική συνέλευση για τη συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ

Σε Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση καλεί τα μέλη του το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στις 17 Αυγούστου.

Σε Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση καλεί τα μέλη του το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για τη Συλλογική Σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς υπάρχουν αρκετά ζητήματα που θα πρέπει να διευκρινιστούν, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υπογραφή της σύμβασης.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την απόφαση της Συνεδρίασης της 30ης Ιουλίου 2018 και σύμφωνα με την Υ.Α. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107363/2010 «Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ.», η Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής προσκαλεί όλα τα μέλη του Π.Τ. Αττικής του Π.Σ.Φ. σε Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 μ.μ. στα γραφεία του Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ. επί της οδού Αλεξάνδρας 34, στον 1ο όροφο, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη Συλλογική σύμβαση.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107363/2010 «Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ.», σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας, η Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση θα γίνει στις 24 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας η Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση θα γίνει οριστικά στις 31 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η παρουσία των μελών, ιδιαίτερα στην Συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 μ.μ., κρίνεται ως απαραίτητη.

Σύμφωνα με την Υ.Α. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107363/2010 «Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ.» μπορούν να παραβρεθούν όλα τα μέλη του Π.Τ. Αττικής του ΠΦΣ που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.