ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φυσικοθεραπευτές: Αίτημα στον ΕΟΠΥΥ για ενίσχυση της δαπάνης λόγω COVID-19

Φυσικοθεραπευτές: Αίτημα στον ΕΟΠΥΥ για ενίσχυση της δαπάνης λόγω COVID-19

Αίτημα προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε ο Π.Σ.Φ. –κατόπιν ελέγχου των ετήσιων δαπανών φυσικοθεραπείας που υπεβλήθησαν- αφού η έως σήμερα εγκεκριμένη δαπάνη των 71.000.000 € δεν επαρκεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Μετά την ενσωμάτωση νέων παθήσεων στο σύστημα συνταγογράφησης, αλλά και την εμφάνιση περιστατικών που νόσησαν από covid-19 και χρήζουν –απαραιτήτως- ειδικών προγραμμάτων φυσικοθεραπείας (αναπνευστικές ασκήσεις, ασκήσεις ενδυνάμωσης και ισορροπίας κ.τ.λ.) δημιουργούνται αυξημένες ανάγκες για παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας που έχει ως επακόλουθο αποτέλεσμα την αύξηση της ετήσιας δαπάνης για την κάλυψή τους.

Σήμερα, με τον νέο κανονισμό παροχών (ΕΚΠΥ) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εντάχθηκαν νέες παθήσεις (όπως το λεμφοίδημα) για τις οποίες ο Οργανισμός, με απόφασή του, τις καλύπτει με την εκτέλεση γνωματεύσεων για φυσικοθεραπείες.

Επιπλέον, για μεγάλο αριθμό παθήσεων, όπως η κυστική ίνωση, το Α.Ε.Ε. (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο), η πολλαπλή σκλήρυνση κ.α., διευρύνθηκε το χρονικό περιθώριο στο οποίο επιτρέπεται η χορήγηση και η αποζημίωση συνεδριών φυσικοθεραπείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και συγκριτικές μελέτες, το 2020 σημειώθηκε αύξηση των δαπανών φυσικοθεραπείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, γεγονός που οφείλεται στην ενσωμάτωση των προβλέψεων του ΕΚΠΥ για περισσότερες παροχές φυσικοθεραπειών.

Κατόπιν αυτών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θεωρεί αναγκαία την αύξηση των δαπανών για φυσικοθεραπεία, από το ανώτατο επιτρεπτό όριο δαπάνης των 71.000.000 € που ισχύει έως σήμερα και υποβάλει αίτημα διεκδίκησης για νέα όρια δαπανών για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας και τους φυσικοθεραπευτές (κωδικός ΣΤ1).

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ, Πέτρος Λυμπερίδης, ανέφερε: «Σε κάθε περίπτωση αύξησης των απαιτούμενων παροχών από τον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως και αντίστοιχη αύξηση των ορίων των δαπανών. Για τον λόγο αυτό ο Π.Σ.Φ. ζητά την αύξηση των επιτρεπτών ορίων δαπάνης για την φυσικοθεραπεία».