ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Στο μικροσκόπιο του ΕΟΠΥΥ οι ακριβές απεικονιστικές εξετάσεις

Τις μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες όπως και τις ψηφιακές μαστογραφίες που πραγματοποιήθηκαν σε συμβεβλημένα κέντρα το διάστημα 15-30 Μαρτίου 2018 ξεκινά ο οργανισμός.

Στο μικροσκόπιο του ΕΟΠΥΥ οι ακριβές απεικονιστικές εξετάσεις

Όλοι οι πάροχοι θα πρέπει ως τις 16 Νοεμβρίου να έχουν προσκομίσει στον Οργανισμό τα στοιχεία για όλες τις υποβληθείσες εξετάσεις των παραπάνω κατηγοριών.

Τα στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν αποθηκευμένα σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, ταξινομημένα ανά εξέταση και συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα στοιχεία των ασθενών.

Επίσης στον ίδιο σκληρό δίσκο θα πρέπει να αναφέρεται το πόσους μαγνητικούς και αξονικούς τομογράφους και πόσους ψηφιακούς μαστογράφους διαθέτει το καθένα από τα συμβεβλημένα κέντρα.

Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι θα πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ελεγχθούν από τους
εντεταλμένους θεράποντες ιατρούς. Όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι σκληροί δίσκοι θα επιστραφούν στους παρόχους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ