ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Έληξε η πρόθεσμια των αιτήσεων για τη θέση του προέδρου στον ΕΟΠΥΥ

Έληξε η πρόθεσμια των αιτήσεων για τη θέση του προέδρου στον ΕΟΠΥΥ

Ως την επόμενη εβδομάδα, πιθανολογείται πως η ηγεσία του υπουργείου θα έχει καταλήξει στον ιδανικό υποψήφιο.

Η θητεία του προέδρου έχει οριστεί ως πενταετής. Ωστόσο, μετά τις εκλογές του 2019 και εφόσον αλλάξει η κυβέρνηση,  δεν είναι απίθανό να αναζητηθεί εκ νέου επικεφαλής για τον ΕΟΠΥΥ, που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός Υγείας και διαχειρίζεται πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η θέση είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή να έχουν ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας.

Απομένει τώρα να ανοιχτούν οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί και να επιλεγεί ο καταλληλότερος, κατά την κρίση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας. Είναι προφανές πως για την τελική επιλογή, εκτός των τυπικών προσόντων, θα «μετρήσουν» και οι σχέσεις του εκάστοτε υποψηφίου με την Αριστοτέλους.

Ο παραιτηθείς πρόεδρος Σωτήρης Μπερσίμης εκτελεί μέχρι και σήμερα τα καθήκοντά του. Είχε παραιτηθεί τον Οκτώβριο, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ενώ στη σχετική επιστολή  έκανε απολογισμό της θητείας του στον ΕΟΠΥΥ, με αναφορές σε θετικά αποτελέσματα, εκσυγχρονισμό του οργανισμού, αποπληρωμή των χρεών προς τρίτους και ψηφιακό μετασχηματισμό του φορέα. 

 

BEST OF NETWORK

Ρωτήστε τον γιατρό

PlusQueen