ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Ηλεκτρονικές από σήμερα οι γνωματεύσεις για ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων

Ηλεκτρονικές από σήμερα οι γνωματεύσεις για ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων

Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή.

Όπως ενημερώνει ο ΕΟΠΥΥ, στο εξής οι θεράποντες γιατροί θα γνωματεύουν ειδικές θεραπείες για παιδιά και εφήβους μόνον ηλεκτρονικά. 

Δικαίωμα γνωμάτευσης έχουν οι γιατροί που έχουν πιστοποιηθεί και διαθέτουν κωδικούς στο μητρώο γιατρών του ΕΟΠΥΥ.

Από τις  αρχές του μήνα, ο Οργανισμός έχει εισάγει το ειδικό «Πρότυπο Ιατρικής Γνωμάτευσης Ειδικών Θεραπειών» το οποίο μέχρι χθες έπρεπε να τυπωθεί και να συμπληρωθεί χειρόγραφα, ενώ από σήμερα θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.

Με αυτό τον τρόπο οι γιατροί γνωματεύουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, φυσικοθεραπεία ή ειδική διαπαιδαγώγηση, για παιδιά μέχρι 18 ετών.

Οι θεραπείες αυτές μπορούν να παραταθούν και σε ασθενείς από 18 εως 21 ετών, με σοβαρά κινητικά, νοητικά και άλλα προβλήματα. Μετά την ηλικία των 21, ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει για ειδικές θεραπείες ενηλίκων.

Αν ο μικρός ασθενής χρειάζεται θεραπεία που δεν περιλαμβάνεται στις προβλεπόμενες κατηγορίες, μπορεί να κατατεθεί σχετικό αίτημα για καθ' υπέρβαση έγκριση.

Ισχύουν, βέβαια, και περιορισμοί ως προς τον μηναίο αριθμό θεραπειών και ανάλογα με το είδος και το συνδυασμό τους.

Μετα τη συμπλήρωση της γνωμάτευσης, ο γιατρός πρέπει να την αποστείλει ηλεκτρονικά στους αρμόδιους ελεγκτές ειδικών θεραπειών προς έγκριση και να παραδίδουν στο δικαιούχο ένα υπογραγραμμένο αντίγραφο. Ο δικαιούχος ενημερώνεται για την διαδικασία είτε από τον θεράποντα γιατρό είτε μέσω email, είτε μέσω μηνύματος στον ασφαλιστικό του φάκελο.