ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΠΟΣΚΕ: Ζητά απόσυρση της ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ για τα εργαστήρια

Την άμεση απόσυρση της από 8/5/19 ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ για στοιχεία που αφορούν εργαστήρια, καθώς επίσης και ενημέρωση σχετικά με τη σκοπιμότητα της επιστολής αυτής ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων

ΠΟΣΚΕ: Ζητά απόσυρση της ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ για τα εργαστήρια

Όπως τονίζει η ΠΟΣΚΕ, όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στην αδειοδοτούσα αρχή που δίνει την βεβαίωση λειτουργίας που είναι οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι.

Αναλυτικά:

Ενημερωθήκαμε από τα μέλη μας για την ανακοίνωσή σας υπ’ αριθμόν 8/5/19 με Θέμα:

«Σχετικά με οδηγίες για ενημέρωση εφαρμογής edapy ανοικτής περίθαλψης», που αφορά την αποστολή στοιχείων επιστημονικά υπευθύνων ,εργαζομένων αλλά και μηχανημάτων που διαθέτουν με πλήρη στοιχεία (serial number κλπ).

Δεν αντιλαμβανόμαστε την σκοπιμότητα της ανακοίνωσής σας δεδομένου ότι όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στην αδειοδοτούσα αρχή που δίνει την βεβαίωση λειτουργίας που είναι οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι που είναι ΝΠΔΔ.

Για όποια πληροφορία ενδεχομένως θέλετε μπορείτε να την ζητήσετε από τους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους που έχουν την ευθύνη της αδειοδότησης σύμφωνα με τον νόμο.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε να αποσύρετε άμεσα την ανωτέρω ανακοίνωσή σας και να μας ενημερώσετε για την σκοπιμότητα της επιστολής σας.